V Slovenj Gradcu bodo podelili Vrunčeva priznanja za leto 2022. Kdo so prejemniki?

Mestna občina Slovenj Gradec bo v torek, 4. oktobra, ob 18. uri v Kulturnem domu Slovenj Gradec podelila Vrunčeva priznanja in Vrunčevo nagrado za leto 2022.

Vrunčevo nagrado bo za izjemno uspešno delo ter velik prispevek k razvoju šolstva v Podgorju in kraja nasploh prejel ravnatelj Osnovne šole Podgorje mag. Aljoša Lavrinšek.

Vrunčeve plakete bodo prejeli: Milena Keber za izjemne dosežke na področju predšolske vzgoje, mag. Damjana Kotnik za strokovno, učinkovito, odgovorno in predano delo na področju izobraževanja odraslih ter za odlično mentorstvo v programu Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), Bernarda Zlodej pa za predano in visoko strokovno pedagoško delo na različnih področjih ter za odlične dosežke v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru, so danes sporočili iz MO Slovenj Gradec.

Vrunčevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik ali skupina s pedagoškim in strokovnim delovanjem v vzgoji, izobraževanju in telesni kulturi, ki pomenijo pomemben prispevek k ugledu in uveljavljanju občine. Vrunčevo nagrado lahko prejmejo pedagoški delavci za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se izjemno uveljavili v državnem in mednarodnem okolju. Vrunčevo plaketo se podeli za pomembne pedagoške uspehe na področju vzgoje, izobraževanja in telesne kulture pedagoškim delavcem, posameznikom ali skupini.