V Sloveniji živi manj žensk kot moških. Njihova najpogostejša imena so Marija, Ana in Maja. Med rojenimi od 2000 dalje pa Eva, Nika in Sara

V letu 2019 je prvič v 160-letni zgodovini, odkar imamo zanesljive podatke o številu prebivalcev na ozemlju Slovenije, število moških preseglo število žensk.
women-1209678_1920
Žensk je v Sloveniji manj kot moških do 61 leta starosti. Po tej starosti pa številčno prevladujejo

V Evropski uniji ni prav veliko držav, kjer je žensk manj kot moških (poleg Slovenije še Luksemburg, Malta, Švedska). Žensk je v Sloveniji manj kot moških do 61 leta starosti. Po tej starosti pa številčno prevladujejo. So navedli na spletni strani Statističnega urada RS.

V Sloveniji živi 1.045.000 žensk in predstavljajo 49,8 % vseh prebivalcev Slovenije. Od tega je:

  • 6 % deklic, ki so mlajše od 6 let in so v večini vključene v vrtec
  • 9 % osnovnošolk
  • 7 % dijakinj in študentk
  • 39 % zaposlenih in samozaposlenih
  • 4 % brezposelnih
  • 29 % upokojenk
  • 6 % žensk, ki so kako drugače neaktivne.

Njihova povprečna starost je 45,1 leta (kar je 3 leta več od povprečne starosti moških), njihova najpogostejša imena so Marija, Ana in Maja, med rojenimi od 2000 dalje pa Eva, Nika in Sara, so navedli na Statističnem uradu RS.

V Sloveniji v 2019 rojena deklica je lahko ob rojstvu pričakovala, da bo (ob enakih življenjskih razmerah) dočakala 84,2 leta (5,7 leta več kot v Sloveniji istega leta rojeni fantek). V 2019 je 8.895 žensk rodilo prvič.

Največ žensk v Sloveniji ima srednješolsko izobrazbo (45 %), 29 % pa je takih, ki imajo dokončano terciarno izobrazbo, tj. vsaj višješolsko stopnjo izobrazbe (med sto moškimi v Sloveniji je takih povprečno 20). Vsako leto diplomira več študentk kot študentov. Med ženskami je torej delež višje- ali visokošolsko izobraženih večji kot med moškimi, razen med starejšimi prebivalci.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk v Sloveniji (po začasnih podatkih strukturne statistike plač za 2019) je znašala 1.790 EUR (111 EUR manj od povprečne plače moških).

Tveganju revščine so ženske večinoma izpostavljene v večji meri kot moški. V 2019 je bila stopnja tveganja revščine med ženskami 13-odstotna (med moškimi: 10,9-odstotna). V Sloveniji so bile v 2019 v najtežjem položaju ženske, stare 65 ali več let (z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, jih je živelo 23 %), še posebno tiste, ki so živele same (46,8 % pod pragom tveganja revščine). Večje razlike med ženskami in moškimi se kažejo že pri starosti 60 ali več let.

Družabna omrežja uporabljal višji delež žensk kot moških

V letu 2020 je digitalizacija, spletno komuniciranje in uporaba interneta dobila še večji pomen. V 1. četrtletju 2020 (ko epidemija covida-19 še ni dodobra spremenila našega življenja in navad) je internet redno uporabljalo 86 % žensk, starih 16–74 let (87 % moških). Vsak dan ali skoraj vsak dan je internet uporabljalo 77 % žensk, starih 16–74 let (75 % moških). Internet je postal nepogrešljiv za delo od doma. Zelo se je povečalo tudi spletno nakupovanje. V 2010 je vsaj en spletni nakup opravilo manj kot tretjina žensk, starih 16–74 let, v 2020 je bilo takih že 67 % (69 % moških).

Pametne telefone je v 1. četrtletju 2020 uporabljalo 78 % žensk, starih 16–74 let. Med moškimi je bil delež uporabnikov pametnega telefona le malo višji (81 %). So pa ženske uporabljale pametne telefone v večjem odstotku kot moški za pošiljanje ali prejemanje e-pošte, brskanje po internetu in za uporabo družabnih omrežij. Družabna omrežja je uporabljalo 70 % uporabnic pametnega telefona (57 % moških).

Vir: SURS

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.