Search
Close this search box.

V Radljah gradijo nov prizidek k vrtcu. Otroci bodo igralnice napolnili v jeseni

Novi del vrtca bo predvidoma zaključen do julija 2023, otroci pa bodo napolnili nove igralnice jeseni, v začetku novega šolskega leta.

Občina Radlje ob Dravi se je odločila, da bo na področju predšolske vzgoje realizirala investicijo v dozidavo obstoječega Vrtca enote v Radljah ob Dravi. S to investicijo bi Občina Radlje ob Dravi zagotovila manjkajoče prostorske zmogljivosti.

Projekt celostno pristopa k problemu varstva predšolskih otrok kot tudi h gradnji dozidave vrtca Enote Radlje ob Dravi v Občini Radlje ob Dravi, investicija se bo izvajala skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Dograditev novih kapacitet bo poleg že omenjenih neposrednih koristi otrok in njihovih staršev, posredno prinesla tudi druge koristi prebivalcem Občine Radlje ob Dravi in širšega območja (več vpisnih mest, kakovostnejši varstveno-vzgojni proces, večja varnost itd). Upravičenost investicije je torej utemeljena že v samih ciljih investicijskega projekta in pomeni za Občino Radlje ob Dravi projekt dolgoročnega strateškega značaja.

Splošni cilji investicije so:

  • Izboljšati socialno infrastrukturo območja in regije,
  • Izboljšanje kakovosti bivanja predšolskih otrok,
  • Razvijati pozitivno naravnanost posameznika do okolja v katerem živi,
  • Zagotovitev boljših zaposlitvenih pogojev za mlade družine,
  • Zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj.

Predvideva se gradnja prizidka vrtca, ki bo povezan s starim delom z nadstreškom. V prizidku bodo 3 nove igralnice s pokrito zunanjo teraso, sanitarijami ter prostorom za nego otrok. Dve igralnici bosta imeli skupne sanitarije ter prostor za nego otrok, ena igralnico bo imela svoje sanitarije. V povezovalnem hodniku na severni strani so predvidene garderobe za otroke. Vsaka igralnica ima pokrito zunanjo teraso, ki je obrnjena na jug ali vzhod. V sklopu prizidka bo tudi velik skupni prostor, ki ga bodo koristili za skupno igro in dogodke vrtca. V tem delu vrtca sta predvidena tudi dva manjša prostora za individualno delo, en v pritličju in drug v nadstropju. V nadstropju je predvidena tudi galerija in tehnični prostor.

Povezava novega in starega vrtca bo izvedena z nadstreškom, ki bo povezal oba vhoda. Obstoječi objekt bo ostal nespremenjen. Igralnice so dimenzionirane na 22 otrok/oddelek.

Vrednost investicije je ocenjena na 1.179.744,54 €. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo zagotovilo sredstva v višini 511.400,03 €. Odobrena pa so tudi sredstva s strani Eko sklada v višini 190.272,00€. Razliko zagotavlja občina v Proračunu.

Na podlagi izvedenega javnega naročila je bilo izbrano podjetje GES d.o.o.. Gradnja poteka v skladu s postavljenim terminskim planom.

Novi del vrtca bo predvidoma zaključen do julija 2023, otroci pa bodo napolnili nove igralnice jeseni, v začetku novega šolskega leta.

Vir: Občina Radlje od Dravi

Dogodki

Novi del vrtca bo predvidoma zaključen do julija 2023, otroci pa bodo napolnili nove igralnice jeseni, v začetku novega šolskega leta.