Search
Close this search box.

V Pamečah pričenjajo s sanacijo potoka (FOTO)

Mestna občina Slovenj Gradec bo pričela z izvedbo projekta “Ureditev potoka v Pamečah pri Plamenu”.

Kot so pojasnili na občini je ureditev potoka nujna, saj je ob večjih nalivih dežja prišlo do zalitja stanovanjskega objekta in so bile potrebne pogoste gasilske intervencije. 

Ureditev potoka bo obsegala naslednja dela: na začetku urejanja potoka bodo izvedli prodno pregrado, ki je namenjena preprečitvi zasipavanja struge potoka dolvodno, kasneje bodo potok uredili s kamnito oblogo, nato pa bodo obstoječo betonsko cevno nadomestili z dvema novima. Skupna dolžina ureditve znaša 125,50 m.

Z izvedbo projekta bodo pričeli 20. 4. 2020, predviden zaključek del pa je 30. 5. 2020. Vrednost projekta znaša 50.707,37 eurov.


VIR: MOSG

Dogodki