V nekaj dneh na voljo izjava za delno kritje fiksnih stroškov

Finančna uprava RS (Furs) bo predvidoma do sredine prihodnjega tedna pripravila izjavo, s katero bodo lahko podjetja uveljavljala pomoč države pri plačilu fiksnih stroškov za zadnje tri mesece tega leta. Dostopna bo zgolj v Fursovem sistemu eDavki, rok za oddajo pa bo 31. december.
money-4823268_1920

Delno kritje fiksnih stroškov je podjetjem, ki zaradi posledic epidemije covida-19 ne morejo opravljati svoje dejavnosti oz. jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponudil šesti protikoronski zakon, ki velja od 28. novembra.

Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe z vsaj enim zaposlenim, ki so bile registrirane najpozneje do 1. septembra, pa tudi samozaposleni ter družbeniki ali delničarji gospodarske družbe oziroma ustanovitelji zadruge ali zavoda, ki so poslovodne osebe, vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Iz ukrepa so izvzeti proračunski uporabniki ter večje finančne in zavarovalniške družbe, prav tako podjetja v težavah.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki jim bodo prihodki v zadnjem letošnjem četrtletju upadli za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Za to obdobje bodo tudi prejeli finančno nadomestilo.

Višina pomoči bo odvisna od zmanjšanja prihodkov. V primeru več kot 70-odstotnega upada prihodkov bo znašala 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje za posamezni mesec, v primeru 30- do 70-odstotnega upada pa 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje za posamezni mesec.

S to pomočjo bodo lahko podjetja poravnala stroške, kot so nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnine, komunalne storitve, energija in podobno, je ob obravnavi šestega protikoronskega zakona v DZ dejal finančni minister Andrej Šircelj. Pomoč podjetju s približno tremi milijoni evrov letnih prihodkov in 60 zaposlenimi je ocenil na okoli 100.000 evrov, če mu bodo prihodki upadli za več kot 70 odstotkov. Majhno podjetje s tremi zaposlenimi in 12.000 evrov letnih prihodkov pa lahko v tem primeru pričakuje okoli 5400 evrov.

Ob tem pa so v zakonu zapisane tudi omejitve višine pomoči. Ta namreč ne sme preseči 1000 evrov na zaposlenega mesečno in tudi ne 70 odstotkov ustvarjene čiste izgube v upravičenem obdobju za srednja in velika podjetja oz. 90 odstotkov ustvarjene čiste izgube v upravičenem obdobju za mikro in majhna podjetje. Višina delnega kritja fiksnih stroškov skupaj z drugimi prejetimi pomočmi tudi ne sme preseči 800.000 evrov.

Vloga bo dostopna zgolj v sistemu eDavki, in to predvidoma od 17. decembra, so sporočili iz Fursa. Rok za oddajo bo do konca tega leta, finančna uprava pa bo upravičencem denar izplačala do 20. januarja 2021 v enkratnem znesku za tisto obdobje, za katerega bodo uveljavljali pomoč.

Če bo zavezanec naknadno ugotovil, da pogojev za dodelitev pomoči ni izpolnjeval oz. je zahteval previsok znesek pomoči, bo moral Furs o tem obvestiti najpozneje do roka za predložitev letnih obračunov, to je do 31. marca 2021. Prejeti znesek bo nato vrnil v 30 dneh od vročitve odločbe.

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije