Search
Close this search box.

V Hiši za otroke bodo sodišča prva zaslišanja otrok začela opravljati v septembru 

V Hiši za otroke, kjer bodo celostno obravnavali otroke, udeležene v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali storilci kaznivih dejanj, je policija opravila prvi razgovor. Sodišča bodo zaslišanja otrok v prostorih hiše začela opravljati v septembru, zdaj pa so v polnem teku usposabljanja strokovnjakov iz različnih vej pravosodja in policije.
Fotografija je simbolična

Vlada je javni zavod Hiša za otroke ustanovila julija lani, že več mesecev pa potekajo postopki, da bo lahko zaživel v praksi. Potem ko so konec maja v Ljubljani uradno odprli prostore Hiše za otroke, je zdaj v polnem teku vzpostavitev njenega delovanja, tako na kadrovskem kot strokovnoizobraževalnem področju, prav tako potekajo priprave na prva zaslišanja otrok.

Kot so za STA navedli na ministrstvu za pravosodje, so razpisni postopki za zaposlitev osebja Hiše za otroke zaključeni, izbrani kandidati pa bodo delo začeli večinoma v avgustu in začetku septembra. “Začetek dela posameznega kandidata je namreč odvisen predvsem od odpovednega roka pri trenutnem delodajalcu,” so pojasnili. Kadrovski postopki so sicer v pristojnosti direktorice Hiše za otroke Simone Mikec, v izbirne komisije pa so bili imenovani tudi predstavniki ministrstva za pravosodje.

Medtem potekajo tudi usposabljanja strokovnjakov, ki bodo sodelovali s Hišo za otroke. Po navedbah ministrstva, se je deset strokovnjakov policije usposobilo za izvedbo forenzičnega intervjuja z otrokom v skladu z NCHIID protokolom, različna usposabljanja za osebje hiše pa bodo intenzivno potekala od avgusta. Prav tako so bila izvedena usposabljanja za preiskovalne sodnike in državne tožilce, do konca leta pa bodo izvedli tudi usposabljanja za odvetnike in strokovne delavce centrov za socialno delo.

Vlada je prejšnji teden podala tudi soglasje k programu dela in k finančnemu in kadrovskemu načrtu Hiše za otroke za letos, ki ga je svet zavoda sprejel sredi junija.

Načrt za letos predvideva 252.185 evrov prihodkov. Od tega bo 77.495 evrov zagotovljenih iz integralnega dela proračuna, “večji del stroškov poslovanja, 174.689 evrov, pa bo zavod pokril iz naslova prihodkov projekta Hiša za otroke – Barnahus, ki se sofinancira iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma”.

Po zakonu o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v Hiši za otroke sredstva za delovanje zavoda zagotavljajo iz državnega proračuna, iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, iz proračuna Evropske unije ter z drugimi sredstvi iz tujine, nadalje prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu, dotacijami in darili ter drugimi prihodki v skladu s predpisi.

Z odprtjem Hiše za otroke se uresničujejo dolgoletna prizadevanja in želje številnih strokovnjakov, da bi tudi v Sloveniji zaživel prostor, namenjen celostni obravnavi otrok, žrtev kaznivih dejanj. Hiša za otroke bo delovala po modelu Barnahus, ki je vodilni evropski model za obravnavo otrok, žrtev spolnih zlorab, in pomeni usklajevanje kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito in pomoč otroku.

V zavodu se bodo najprej ukvarjali s področjem spolnih zlorab. V ločenem prostoru bodo potekala zaslišanja otrok, ki se bodo začela na podlagi odredbe sodišča. Zaslišanje bodo posneli, tako da otroku ne bo treba na več zaslišanj pri različnih strokovnjakih. Postopek v hiši pa bo vključeval tudi telesni pregled otroka ter krizno podporo in psihosocialno pomoč.

Piše Vanja Tekavec

Dogodki

V Hiši za otroke, kjer bodo celostno obravnavali otroke, udeležene v kazenskem postopku kot žrtve, priče ali storilci kaznivih dejanj, je policija opravila prvi razgovor. Sodišča bodo zaslišanja otrok v prostorih hiše začela opravljati v septembru, zdaj pa so v polnem teku usposabljanja strokovnjakov iz različnih vej pravosodja in policije.