V Črni poskusno obratovanje čistilne naprave in nadaljnja obnova šole. Obeta se še ena ferata in letno sankališče

Minuli teden potrjeni proračun Občine Črna na Koroškem za letos je vreden 7,5 milijona evrov in med drugim prinaša 2. fazo obnove črnjanske osnovne šole in začetek gradnje novega kegljišča. V občini se letos izteka 15-letni programa sanacije okolja, a se nadejajo nadaljnjega programa. Se pa začenja poskusno obratovanje nove čistilne naprave.

Občina Črna na Koroškem je med zadnjimi koroškimi občinami, ki dobiva sodobno čistilno napravo za čiščenje komunalnih odpadnih voda. S tem bo šla v pokoj leta 1973 zgrajena dosedanja čistilna naprava, ki je bila ob izgradnji ena prvih tovrstnih v Sloveniji.

Naložba v sodobno čistilno napravo za 3200 populacijskih enot in izgradnjo 2,6 kilometra kanalizacijskih vodov je vredna 2,9 milijona evrov brez DDV. Gre za t. i. kontinuirano biološko čistilno napravo, uporabno dovoljenje zanjo pričakujejo prihodnji teden, je na novinarski konferenci minuli teden povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak. Sledilo bo devetmesečno poskusno obratovanje in zaključek največje naložbe zadnjega obdobja v Črni.

Prihodnji teden je predviden tudi začetek del v okviru 2. faze obnove črnjanske osnovne šole, za kar je občina uspešno pridobila sredstva na razpisu ministrstva za izobraževanje. Med drugim je predvidena zamenjava vseh komunalnih vodov, obnova prostorov in nova oprema, dela pa naj bi končali do konca oktobra letos. Naložba je vredna več kot en milijon evrov.

Letos se nadaljujejo tudi obnove lokalnih cest, teče namreč drugo leto, odkar ima koncesijo za občinske ceste v Črni podjetje Voc Celje. Predvideno je, da bo podjetje lani in letos skupaj obnovilo 19 kilometrov cest, vse občinske ceste pa na podlagi podeljene koncesije vzdrževalo skupno 15 let.

V črnjanski občini letos teče zadnje leto programa sanacije s težkimi kovinami obremenjenega okolja Zgornje Mežiške doline. Občina letos od države dobi dobrih 600.000 evrov, namenila pa jih bo, tako kot doslej, za preplastitve in ureditve golih javnih površin, mokro čiščenje javnih površin in za zagotovitev varovalne prehrane v osnovni šoli in vrtcu, pri vrtcu v Črni pa bodo zamenjali tudi zemljino. V občini si želijo, da bi se sanacija še nadaljevala.

Potem ko je zelo dobro zaživela tako jeklenica za adrenalinske spuste Olimpline in lani odprta ferata Mučevo, v Črni nadaljujejo izgradnjo športne infrastrukture za domačine in obiskovalce od drugod. Če bodo dobili soglasje lastnika zemljišča, bodo zgradili še eno ferato, in sicer iz Črne do startne točke Olimplinea.

Letos začenjajo dvoletno izgradnjo podzemnega novega kegljišča s štirimi stezami pri osnovni šoli v Črni. V okviru participativne razdelitve dela proračunskih sredstev pa bodo obnovili dve igrišči v občini, del sredstev iz tega naslova pa bodo namenili za opremo za novo kegljišče.

Med letošnjimi načrti občine je tudi priprava dokumentacije za letno sankališče, ki bo start imelo na cilju spusta po jeklenici, proračunska sredstva pa bodo namenili tudi za posnetek stanja glede smiselnosti umestitve doma starejših v Črno in za nekatere projekte v okviru lokalne akcijske skupine, ki bodo prispevali k medgeneracijskemu sodelovanju in posodabljanju ali dodatni novogradnji športne infrastrukture.

Kot je še povedala županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, ki bo za županjo vnovič kandidirala na letošnjih lokalnih volitvah, želijo Črno razvijati v smeri prepoznavne gorskoturistične destinacije in kot raj za pustolovce. Zato so se razveselili tudi napovedi zasebnega investitorja, da bo v Črni uredil turistične namestitve in restavracijo, pojavili pa so se tudi načrti drugih investitorjev za izgradnjo glamping namestitev in postajališča za avtodome v naselju Mrdavsovo, turistično infrastrukturo pa zasebnik načrtuje tudi v Spodnjem Javorju.