Search
Close this search box.

Uspešno delovanje Glasbene šole Slovenj Gradec

Na 17. redni seji MO Slovenj Gradec se je predstavil javni zavod Glasbena šola Slovenj Gradec.

Na tokratni seji se je mestnemu svetu predstavil javni zavod Glasbena šola Slovenj Gradec. Predstavitev je opravil ravnatelj Andrej Švab. Glasbeno šolo obiskuje 390 učencev in učenk. Šola sodeluje s številnimi javnimi zavodi v mestni občini.

Vpis na šolo se povečuje vsako leto. Več kot 30 let sodelujejo z glasbeno šolo iz Češkega Krumlova, glasbeno šolo iz Celovca ter številnimi glasbenimi šolami iz Slovenije. Slovenjgraška glasbena šola pomembno prispeva h kulturnemu življenju v mestu, ki slovi ravno po kulturi.

Glasbena šola Slovenj Gradec je bila ustanovljena na pobudo kulturnih delavcev in glasbenih zanesenjakov julija 1953. Sedež so ji namenili v stari in slabo ohranjeni rojstni hiši svetovno znanega skladatelja Hugo Wolfa, v kateri je bila za pouk prosta samo majhna dvorana. Skozi leta je glasbena šola doživljala vzpone in padce.

V prvem letu glasbene šole se je v dveh dneh vpisalo 89 učencev. Do meseca januarja 1954 se je vpisalo skupno 163 učencev, a jih je do konca šolskega leta ostalo 109: klavir (46 učencev), violina (15), trobila (7), pihala (5), kontrabas (1), harmonika (24) ter solfeggio (11). Učiteljev je bilo le 7.

Vsako leto je bilo več učencev, z veliko mero optimizma in vztrajnosti pa se je tudi delovanje šole izboljšajo (ustanovljeni so bili novi oddelki, pridobil se je ustrezen strokovni kader, obnovili so šolo – rojstno hišo Huga Wolfa ter nabavili nov inventar).

Začelo se je sodelovanje z drugimi glasbenimi šolami ( Ljutomer, Ilirska Bistricam Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Glasbeno matico Trst, ZUŠ Český Krumlov, glasbeno šolo iz Regensburga in glasbeno šolo iz avstrijske Koroške).

Prostori v rojstni hiši Huga Wolfa so bili premajhni, zato so dobili prenovljene prostore še na štirih drugih lokacijah. Za nemoteno ter uspešno delo je pomembno imeti primerne kadrovske, prostorske ter materialne pogoje, leta 2015 so dobili novo glasbeno šolo, ki jim omogoča razširitev glasbeno pedagoške ponudbe.

Dosedanji ravnatelji:

  • Miroslav JARC (1953 – 1961)
  • Jurij BOCAK (1961 – 1980)
  • Viktor POPLAZ (1979 – 1981)
  • Julijan BURDZI (1981- 1984)
  • Jože LESKOVAR (1984 – 1993)
  • Branko ČEPIN (1993 – 2012)
  • Aleksandar ĐUKANOVIĆ (2012 – 2021 )
  • Andrej ŠVAB (2021-

Nenazadnje so na seji obravnavali še Lokacijski preveritvi.

Mestni svet je sprejel Predlog sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v k. o. 851 Legen v Mestni občini Slovenj Gradec (ID: 3616) ter predlog sklepa o lokacijski preveritvi na EUP – Ok-235 za preoblikovanje in spremembo stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu – ID 3969.

Sejo so tako zaključili s pobudami in vprašanji svetnic in svetnikov ter premoženjsko pravnimi zadevami.

Vir: MO Slovenj Gradec in Glasbena šola Slovenj Gradec

Dogodki

Na 17. redni seji MO Slovenj Gradec se je predstavil javni zavod Glasbena šola Slovenj Gradec.