Ukrepi v cerkvah ostajajo nespremenjeni

Slovenska škofovska konferenca (SŠK) se je seznanila z najnovejšimi vladnimi ukrepi na področju preprečevanja epidemije COVID-19 in sklenila, da se pri vseh svetih mašah uporabljajo Navodila slovenskih škofov z dne 30. junij 2020. V primeru, da se bodo razmere na področju epidemije še zaostrile, bodo slovenski škofje sprejeli dodatna navodila.
cerkev Javorje

Udeležba pri sveti maši je še naprej dovoljena samo zdravim vernikom in duhovnikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Vsak, ki vstopa v cerkev, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo. Ob vstopu si je potrebno razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati ustrezno varnostno razdaljo. Z namenom zagotavljanja slednje, mora biti vsaka druga vrsta klopi prazna.

Duhovnikom priporočajo, da kjer je to le mogoče, naj maše organizirajo na prostem. Ta je dovoljena pod prej navedenimi pogoji z upoštevanjem medosebne razdalje 1,5 metra ter razkuževanjem rok. Če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje, morajo vsi prisotni nositi maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži do največ 500 vernikov.

Blagoslovljena voda mora biti umaknjena. Opusti naj se tudi rokovanje ob pozdravu miru, sveto obhajilo pa se lahko deli zgolj na roko. Delivec mora pri tem nositi masko. Kdor pobira darove vernikov, mora nositi masko.

Na koru se lahko nahajajo zgolj organisti in pevci, ki morajo upoštevati varnostno razdaljo in nositi zaščitne maske. Cerkev je potrebno po vsaki maši razkužiti.

Zakrament svete spovedi je dovoljeno podeljevati v spovednicah samo, če je nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (npr. PVC folija) ter se redno prezračuje in čisti. Spovedanec si pred vstopom v spovednico razkuži roke in vanjo vstopa z masko. Priporoča se, da se zakrament svete spovedi obhaja na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi v cerkvi, kapeli ali veroučnem prostoru oz. izven spovednice spovedanec in spovednik ohranjata razdaljo 1,5 metra ter nosita zaščitno masko.

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov, verouk pa bodo začeli izvajati vzporedno z osnovno šolo.

Pri tem naj spomnimo, da je vlada na včerajšnji seji spremenila odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi. Ta začasno prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi, je na novinarski konferenci v Ljubljani povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Zbiranje do 50 oseb pa bo dovoljeno, če bo organizator vodil evidenco udeležencev. Kar pa ne velja za maše, pri čemer je Kacin izrazil prepričanje, “da bo odslej naprej duhovnik, ki bo maševal, vedel tudi, kdo je pri maši”.

Vir: Slovenska škofovska konferenca, STA

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije