Turistično Društvo Dravograd praznovalo 40 let delovanja (FOTO)

V soboto, 27. maja, je Turistično društvo Dravograd v dvorani Špic D z lepo prireditvijo obeležilo svoj jubilej – 40. obletnico delovanja.

V imenu Regijske turistične zveze SAŠKA je vse navzoče nagovorila podpredsednica Ivica Čretnik, ki je slavljencem podelila tudi Srebrni znak Turistične zveze Slovenije.

Vzpodbudne besede jim je namenil tudi župan Občine Dravograd Anton Preksavec, predsednik Krajevne skupnosti Dravograd Ferdo Abraham, navzoče pa je pozdravila tudi aktualna in zelo aktivna predsednica TD Dravograd Milena Mendaš.

Člani društva so se ob tej priložnosti zahvalili vsem prijateljskim društvom in zavodom, ki so v vseh teh letih z njimi sodelovali in jih podpirali. Hkrati so se zahvalili tudi svojim članom, častno priznanje pa je prejel Janez Jurič, literat, poet, pisatelj in zelo srčen človek, ki je veliko doprinesel k razvoju društva. Seveda je tudi za to priložnost stresel iz rokava nekaj izvirnih verzov.

Za prijetno vzdušje so poskrbeli številni nastopajoči: učenci in učenke Glasbene šole Ravne na Koroškem – oddelek Dravograd, Folklorna skupina OŠ Neznanih talcev Dravograd, zasedba Okej, humoristična skupina Kimperk teater in Danaja Grebenc.

Turistično društvo ima kar nekaj načrtov za prihodnost, veselijo pa se tudi novih  prostorov, ki jih bodo prav kmalu dobili v uporabo.

Vir: Občina Dravograd