Search
Close this search box.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MO Slovenj Gradec v letu 2019

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini. Sofinancira se postavitev ene čistilne naprave za en stanovanjski objekt ali ene čistilne naprave za več objektov.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe – lastniki stanovanjskih stavb s stalnim prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih stavb, je nosilec tisti, na katerem zemljišču bo čistilna naprava zgrajena.

Vlogo morajo zainteresirani, skupaj z zahtevanimi dokazili, oddati na predpisanem obrazcu in jo poslati po pošti na naslov Mestne občine Slovenj Gradec.

Postopek za dodelitev sredstev vodi tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Sredstva se dodeljujejo do porabe finančnih sredstev, ki so predvidena v proračunu občine (30.000, 00 EUR). Subvencionira pa se do 50 % upravičenih stroškov za vgrajene čistilne naprave oziroma največ 1.500 EUR/stanovanjsko stavbo.

Razpis za sofinanciranje je odprt do 25. 11. 2019, dodatne informacije o razpisu pa lahko dobite na Mestni občini Slovenj Gradec, v času uradnih ur (Sašo Blatešič, uni. dipl. prav.).

Vloga za sofinanciranje je objavljena na spletni strani: http://www.slovenjgradec.si.

Vir: http://www.slovenjgradec.si

Ste v vaš objektiv ujeli zanimiv posnetek? Pošljite ga nam!

Dogodki