Search
Close this search box.

Tudi izredni študenti upravičeni do solidarnostnega dodatka

Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da so na strani eUprave objavili obrazec za oddajo vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izredne študente.

Potem, ko je ministrstvo v izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom v višini 150 evrov odposlalo 45.250 vlog v skupnem znesku 6.787.500 evrov, je s 1. majem že stopila v veljavo novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

Z uveljavitvijo tega zakona se 58. člen spremeni in se glasi: “enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov se do 1. junija 2020 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena ZPIZ-2. V prehodnih določbah navedenega zakona je določeno, da se sprememba 58. člena uporabljala od 13. marca 2020 dalje.”

Obrazec lahko izpolnijo izredni študentje, ki se izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v RS in imajo stalno prebivališče v RS. 

Pri dodelitvi dodatka bo ministrstvo na podlagi enotne matične številne študenta preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah. Če bodo podatki pravilni, bodo izredni študenti nakazila prejeli na transakcijski račun, naveden v oddani vlogi.

Obrazec je dostopen tukaj.

Preberite še: Odprta je vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom.

VIR: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dostop.si

Dogodki