Terensko sodelovanje občinske uprave in ožjih delov lokalne skupnosti Občine Ravne na Koroškem

Operativna ekipa občinske uprave na čelu z županom Občine Ravne na Koroškem je dne 17. 5. 2022 in dne 18. 5. 2022 skupaj s predstavniki ožjih delov lokalne skupnosti izvajala terenske oglede opravljenih del, ki so bili v akcijskem načrtu v letu 2021 in snovanje novega akcijskega načrta uresničevanja proračuna za leto 2022.
spletna stran Občine Ravne na Koroškem

Terenski sestanki delovne skupine v sestavi predsednika/predsednice/predstavnika krajevne, vaške, četrtne skupnosti poleg župana Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaža Rožena vključujejo direktorico občinske uprav mag. Vlasto Kupljen, višjo svetovalko Matejo Brankovič in direktorja JKP Ravne na Koroškem Miho Horvata, so potekali na Čečovju, v Dobji vasi, v Trgu in v Kotljah ter na lokacijah Javornik-Šance, Strojnska Reka, na Dobrijah in na Strojni.

Tovrstno sodelovanje pomeni aktivno sodelovanje ožjih delov lokalne skupnosti z občinsko upravo, kar se je izkazalo za dobro prakso, saj poglablja nivo dejavnega sodelovanja občinske uprave in ožjih delov lokalne skupnosti, hkrati pa predstavlja dialog in prispeva k dvigu zadovoljstva občank in občanov, ki so jim realizirane investicije v prvi vrsti namenjene.

Največ potreb občanov opažajo na področju izvedbe asfaltnih prevlek na cestah, ulicah, parkiriščih, v zvezi z ureditvijo pasjega parka na Javorniku in postavitvijo dodatne urbane opreme.

Vir: spletna stran Občine Ravne na Koroškem

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije