Search
Close this search box.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec pridobila novo sodobno gama kamero ter prenovljen oddelek

V slovenjgraški splošni bolnišnico so v novozgrajenem prizidku enote za nuklearno medicino predali namenu novo gama kamero.

»To je ena izmed največjih pridobitev za našo bolnišnico in paciente na Koroškem v zadnjih petih letih, kajti gre za preiskave nuklearne medicine, ki jih bomo sedaj izvajali na sodobnem aparatu pri nas na Koroškem,« je na otvoritveni slovesnosti izjavil direktor bolnišnice Janez Lavre.

Pojasnil je, da je moralo okoli 1500 pacientov na leto doslej po to storitev v druge kraje (Maribor, Ljubljano, Celje). V slovenjgraški bolnišnici z novo gama kamero sprva načrtujejo 2500 preiskav, kasneje pa kar 5000.  

VIDEO: Izjava direktorja SB Slovenj Gradec, Janeza Lavreta

Z napravo odkrivajo zgodnje rakave spremembe in dokazujejo razsejanost raka po telesu. »Za človeka, ki zboli za rakom, je to vsekakor neprecenljivo, da se mu ni potrebno voziti 70, 80 ali pa 120 kilometrov daleč na to preiskavo,« je opozoril Lavre. Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je na otvoritvi dejal, da ima  investicija, ki jo financira bolnišnica s pomočjo donatorjem, velik pomen pri pravočasnem odkrivanju in zdravljenju zahrbtne bolezni. »Ponosen sem, da imamo v naši bolnišnici najboljšo tovrstno napravo v Sloveniji,« je izjavil župan.

Vrednost naložbe je 3,9 milijona evrov z DDV, od tega so za aparat odšteli dva milijona evrov, ostalo pa za gradbena dela. Lavre je opisal, da gre za zahtevno tehnologijo: »Govorimo o odprtih virih ionizirajočega sevanja. Generator bo tukaj tri tedne v mesecu, temu se bodo prilagodila tudi slikanja, kajti na ta aparat lahko slikamo tudi brez radioaktivnega izotopa. Je klasičen CT, zato bomo v primeru servisa na našem CT aparatu, tu potem te nujne preiskave lahko poslikali in ne bo treba pacientov voziti v Topolšico ali v Celje«.

VIDEO: Izjava družine Fratar

Kadrov, ki bodo delali z gama kamero, imajo za zdaj dovolj, načrtujejo zaposlitev še dveh specialistov.

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec je nakup financirala sama. Odplačali ga bodo v 60-ih mesečnih obrokih. Prvi zapade 5. junija. Na ministrstvu za zdravje so vodstvu pojasnili, da letos nimajo predvidenih finančnih sredstev za investicije v opremo, pa tudi izrednih proračunskih sredstev ne ali pa denimo evropskih sredstev za ta namen. »Tako, da sem nekoliko zaskrbljen, vendar tak je odnos države do naše bolnišnice, zato menim, da je z modrim načrtovanjem in transparentnim javnim naročanjem še kako potrebno, da kupujemo aparature sami in da na sadovih našega dela potem strokovno opremljamo bolnišnico in skrbimo za ustrezno zdravstveno varstvo pacientov Koroške regije in širše Savinjsko-Šaleške regije,« je rekel Janez Lavre.

VIDEO: Izjava vodje enote za nuklearno medicino, Irene Kneževič

VIR: MOSG

Dogodki

V slovenjgraški splošni bolnišnico so v novozgrajenem prizidku enote za nuklearno medicino predali namenu novo gama kamero.