Search
Close this search box.

Socialno ogroženim in invalidom energetski dodatek v višini 200 evrov

Vlada bo socialno ogroženim prebivalcem in invalidom v času draginje pomagala z enkratnim energetskim dodatkom v višini 200 evrov, v primeru veččlanske družine se bo pomoč po besedah ministra Luke Mesca seštevala. Celotna vrednost pomoči bo 41 milijonov evrov, letos bodo izplačali 28 milijonov, prihodnje leto pa 14 milijonov evrov, je napovedal.

Vlada se je za razliko od prejšnje po besedah ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesca odločila, da bodo pomoč usmerili ciljno in jo namenili tistim, ki jo najbolj potrebujejo. “Naš set pomoči naslavlja socialno ogrožena gospodinjstva in invalide,” je dejal na novinarski konferenci po seji vlade.

Socialno ogrožena gospodinjstva so, kot je pojasnil, tista, v katerih živijo upravičenci do denarne socialne pomoči in varstvenih dodatkov. Teh je v Sloveniji 63.000.

Člani teh gospodinjstev bodo upravičeni do 200 evrov dodatka, v kolikor gre za samsko osebo. V kolikor gre za družine z enim staršem, se bo dodatek v višini 200 evrov povečal za 118 evrov za vsakega otroka oz. za polovico tega zneska, če je otrok vključen v skupno varstvo in vzgojo. V primeru veččlanskih družin se bo pomoč prav tako seštevala. Če sta na primer v gospodinjstvu dva socialno ogrožena in oba brezposelna člana, bosta prejela 314 evrov pomoči, dodatno bo ta višja v primeru otrok.

S tega naslova bo pomoč po ministrovih pojasnilih prejelo približno 54.000 prejemnikov denarne socialne pomoči, nekateri med njimi so tudi delovno aktivni, in 9000 prejemnikov varstvenega dodatka.

Drug sklop pomoči je namenjen invalidom. Naslavljajo tiste, ki so upravičeni do invalidnega nadomestila, takšnih je 7400. “Vsak bo prejel po 200 evrov. V primeru, da invalid živi tudi v socialno ogroženem gospodinjstvu, bo prejel dodatke, ki mu pripadajo kot članu socialno ogroženega gospodinjstva in hkrati 200-evrsko invalidsko nadomestilo,” je pojasnil Mesec.

Kot izhaja iz vladnega gradiva, za izplačilo energetskega dodatka upravičencem v okviru obeh sklopov pomoči ne bo treba vložiti vloge. V primeru socialno ogroženih gospodinjstev bo ugotavljanje izpolnjevanja pogojev izvedeno na podlagi veljavne odločbe za denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek.

“Pomembno je, da bomo tekom razdeljevanja pomoči od 1. novembra do 31. marca prihodnje leto v sisteme socialne varnosti povabili vse tiste, ki so do socialne pomoči upravičeni, pa jih ne prejemajo. Analize kažejo, da so to v prvi vrsti ljudje, ki živijo sami in so starejši od 65 let. V dobršnem delu primerov so to ženske, številne niti ne vedo, da jim pripada denarno socialna pomoč ali varstveni dodatek,” je dejal.

Dodatki bodo izplačani na enak način, kot so izplačane socialne pomoči, ne bo pa nikakor zamejeno, na kakšen način lahko gospodinjstva pomoč porabijo, je sklenil Mesec.

Z namenom razširitve kroga upravičencev do energetskega dodatka vlada predlaga tudi izjeme na področju socialnovarstvenih prejemkov, in sicer spregled premoženja (razen prihrankov in vrednostnih papirjev) za vloge za denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, vložene v obdobju od meseca novembra 2022 do marca 2023, še izhaja iz vladnega gradiva.

Ker bodo zaradi omenjenega ukrepa centri za socialno delo posledično obravnavali povečano število vlog za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek, vlada z namenom njihove razbremenitve predlaga tudi mesečno podaljševanje vseh pravic iz javnih sredstev, ki se iztečejo v obdobju od novembra 2022 do marca 2023.

Dogodki