Slovenski jedrski strokovnjaki za opredelitev jedrske energije kot zelene

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je pred torkovo obravnavo jedrske energije in plina kot zelenih naložb v Evropskem parlamentu slovenske evropske poslance pozvalo, naj podprejo vključitev jedrske energije v taksonomijo, saj bi bila njena izključitev lahko za Slovenijo škodljiva.

Kot je v pismu poslancem zapisal predsednik društva Tomaž Žagar, društvo na podlagi znanstvenih dejstev podpira delegirano uredbo o dopolnitvi akta o taksonomiji trajnostnega financiranja EU z vključeno jedrsko energijo.

Evropski parlament se bo moral ta teden na zasedanju opredeliti do resolucije, ki sta jo pripravila odbora evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter za ekonomske in monetarne zadeve. Ta nasprotuje uvedbi delegirane uredbe, ki jo je pripravila Evropska komisija in ki jedrsko energijo in zemeljski plin vključuje med tehnologije, ki jih taksonomija določa kot trajnostne.

V primeru pozitivnega rezultata glasovanja o resoluciji bi bila jedrska energija izključena iz taksonomije. Izključitev jedrske energije iz taksonomije bi bila škodljiva za Slovenijo, njene prebivalce in okolje,” so ob tem poudarili v društvu.

Kot so pojasnili, uporaba jedrske energije za proizvodnjo električne energije v Sloveniji pomembno prispeva k zanesljivosti in stabilnosti proizvodnje električne energije, zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov, spodbuja razvoj ter povečuje delež domače proizvodnje in je s tem temelj slovenske energetske neodvisnosti ter del strategije za odpravo odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv REPowerEU.

Ob tem so v sporočilu izpostavili več prednosti, ki jih prinaša vključitev jedrske energije v taksonomijo. “Jedrska energija v Evropi zagotavlja zanesljiv, varen in stabilen vir za polovico vse čiste domače, nefosilne električne energije. Jedrska energija zmanjšuje odvisnosti od uvoženih fosilnih virov energije in s tem omogoča in podpira energetski prehod stran od ruskega zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije,” so poudarili. Prav tako je po njihovem ohranitev jedrske energije v Evropi ključnega pomena za prehod v klimatsko nevtralno družbo.

Slovenski strokovnjaki so zato slovenske poslance Evropskega parlamenta pozvali, da glasujejo proti resoluciji, ki sta jo pripravila odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter odbor za ekonomske in monetarne zadeve, oz. se glasovanja ne udeležijo.

“Številne ekonomske, razvojne, družbene in okoljske prednosti, ki jih uporaba jedrske energije za proizvodnjo elektrike predstavlja za Slovenijo in Evropo, govorijo v prid vključitvi jedrske energije v taksonomijo,” so še zapisali.

Dogodki