Občuten dvig prispevkov tudi za s.p.-je

Socialni prispevki za februar 2020 so za dobrih šestnajst evrov višji pri samozaposlenih osebah. Bistveno višji pa so tudi socialni prispevki za družbenike podjetij.

Finančna uprava RS (FURS) je objavila podatke o višini socialnih prispevkov za februar 2020 za zavarovance, lastnike zasebnih podjetij (družbenike) in samozaposlene osebe.

Od leta 2015 dalje so najnižje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost za zavarovance iz delovnega razmerja vezane na znesek zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec.

Za izplačila od 1. 1. do vključno 28. 2. se za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega razmerja uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. dalje pa se uporablja znesek povprečne plače preteklega leta. Za izplačila od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020, znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.017,23 eur.

Socialni prispevki za samozaposlene osebe so se za februar 2020 v primerjavi z lanskim letom povišali za 16,56 evra. Skupaj znašajo novi mesečni prispevki za socialno varstvo pri samozaposlenih osebah 401,98 evra.

Največ so se povišali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in to za 10,57 evra (zdaj 256,24 evra). Nekoliko manj so se povišali prispevki za zdravstveno zavarovanje in to za 5,83 evra (ti so zdaj 141,54 evra). Prispevki za starševsko varstvo 0,08 evra (zdaj 2,10 evra) in prispevki za zaposlovanje so višji za 0,08 evra (zdaj 2,10 evra).

Socialni prispevki za družbenike po novem višji celo za 72,29 evra in znašajo 602,98 evra.

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša za mesec februar 384,35 evra, prispevek zdravstveno zavarovanje je za družbenike po novem 212,31 evra in skupek prispevkov za starševsko varstvo znaša 3,16 ter prispevka za zaposlovanje skupaj 3,16 evra.

Pri tem naj še omenimo, da je potrebno prispevke za socialno varnost plačati davčnemu uradu, najkasneje do 20. v mesecu za pretekli mesec, ne glede na to, ali ste tisti mesec kaj zaslužili ali ne. Sicer pa prispevki za socialno varnost samozaposlenih vsako leto rastejo. Siol navaja, da so pred petimi leti znašali 330 evrov, pred desetimi leti pa 280 evrov.

Preberite tudi: Po novem tudi za podjetja plačila prispevkov z enim plačilnim nalogom

Vir: FURS, DATA, Siol.net