Search
Close this search box.

Slovenjgraški svetniki na zadnji seji v tem mandatu potrdili tretji rebalans

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so na zadnji seji v tem mandatu v sredo potrdili tretji rebalans letošnjega občinskega proračuna in se seznanili s poročilom nadzornega odbora. Prav tako so dali zeleno luč za dodatne dejavnosti zavoda Spotur. V iztekajočem se mandatu so se svetniki sestal na 37 rednih, 24 dopisnih in eni izredni seji.

Potem ko so mestni svetniki na oktobrski seji potrdili osnutek tretjega rebalansa občinskega proračuna za letos, so ga z nekaj manjšim spremembami dokončno soglasno potrdili v sredo. Rebalans predvideva za 40,6 milijona evrov odhodkov v letošnjem letu, od tega je za dobrih 24 milijonov evrov investicijskih odhodkov.

Največja letošnja naložba je zaključena gradnja bazenskega kompleksa, sledi projekt urejanja trajnostne mobilnosti v mestnem jedru, kar dva milijona evrov občina letos namenja tudi za sanacije plazišč. Za naložbe v cestno infrastrukturo namenja 1,8 milijona evrov, prav toliko tudi za izboljšanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo, medtem ko je za širitev poslovne cone Pameče 3 občina letos namenila 1,7 milijona evrov. Na občini so sicer tretji rebalans letošnjega proračuna pripravili predvsem zaradi spremenjene dinamike nekaterih naložb, spremembe proračuna pa so narekovali še nekateri drugi razlogi.

Mestni svetniki so se v sredo seznanili tudi s poročilom nadzornega odbora občine za letos, ki ga je predstavil predsednik nadzornega odbora Hinko Kašnik. Povedal je, da so v nadzor vključili pregled rekonstrukcije ceste Pot ob Homšnici, prvo fazo rekonstrukcije ceste Brezniška kapela-Lubej in postopek najema avtomobila. Pri nobenem pregledu niso ugotovili nepravilnosti, so po seji v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Mestni svet je na zadnji seji tega mandata obravnaval še točke s področja prostorskega načrtovanja in dal zeleno luč noveli odloka o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe Spotur Slovenj Gradec. Sprememba je povezana s širitvijo obsega dejavnosti bazenskega kompleksa Aqualatio, s katerim upravlja Spotur. Odloku so dodali dve novi dejavnosti, in sicer dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic ter dejavnosti za nego telesa.

Svetniki Mestne občine Slovenj Gradec so se v mandatu 2018-2022 sestal na 37 rednih, 24 dopisnih in eni izredni seji. Skupno so v tem obdobju obravnavali 450 točk dnevnega reda, na sejah pa so mestni svetniki podali 73 pobud in pohval ter postavili 479 vprašanj, so še sporočili z občine.

Dogodki