Skupina Sij v polletju z rekordnimi prihodki

Jeklarska skupina Sij je letošnje prvo polletje zaključila z rekordnimi čistimi prihodki od prodaje v višini 730,4 milijona evrov. To je 62 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem je ustvarila 52,4 milijona evrov čistega dobička, lani v tem času pa 10 milijonov evrov, so danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Sija.

Skupina Sij je v polletju ustvarila 99,4 milijona evrov dobička pred obrestmi, davki in amortizacijo (EBITDA), kar na letni ravni pomeni več kot dvakratno rast. Lansko prvo polletje je namreč sklenila s 43,6 milijona evrov EBITDA.

EBITDA marža je bila s 13,6 odstotka za 3,9 odstotne točke višja kot v enakem obdobju lani.

Ob objavi nerevidiranih polletnih rezultatov so v Siju kot ključna razloga za rast prihodkov od prodaje navedli večje povpraševanje in dvig prodajnih cen. “Na cene je pomembno vplivala predvsem rast cen surovin, energentov in transporta, ki smo jih s sprotnim prilagajanjem prodajnih cen in z uvedbo energetskega dodatka v precejšni meri uspešno prenesli na kupce,” so zapisali.

V zvezi z zaostrovanjem geopolitičnih razmer v Evropi se pojavljajo zmerna dodatna prodajna tveganja, so se dotaknili tudi vojne v Ukrajini in dodali, da ruski in ukrajinski trg zanje nista med pomembnejšimi.

V prihodnje bo njihova prodaja še naprej osredotočena na trženjenajzahtevnejših izdelkov z visoko dodano vrednostjo za najzahtevnejše industrije”. To so energetika, letalska in avtomobilska industrija, nafta in plin ter strojna industrija, so pojasnili.

V zvezi z EBITDA skupine so poudarili, da ima največji vpliv nanj poslovno področje jeklarstva. “Vpliv v višini 122,5 milijona evrov je posledica uspešnega usklajevanja nabavnih cen surovin in prodajnih cen naših izdelkov ter uvedbe energetskega dodatka,” so navedli.

So pa v Siju v prvem polletju manj kot v enakem obdobju lani namenili za naložbe. Zanje so odšteli 24,6 milijona evrov, kar je 4,5 milijona evrov manj kot med januarjem in junijem lani.

Skupina pa je ob “izjemno visokih cenah energentov, ki so v juliju in avgustu dosegale rekordne ravni, in ob negotovosti svojih kupcev pri sprejemanju takšnih cenovnih pogojev” tako kot mnoge druge evropske jeklarske družbe sprejela odločitev o optimizaciji obsega proizvodnje. Skladno s to odločitvijo bodo septembra obseg proizvodnje zmanjšali približno za tretjino, v zadnjem četrtletju pa za okrog 40 odstotkov.

Družba Sij je medtem prvo polletje sklenila s 7,6 milijona evrov čistih prihodkov (v prvih šestih mesecih lani so znašali 7,7 milijona evrov). Pri tem je vknjižila 6,8 milijona čiste izgube (lani v prvem polletju dobra dva milijona evrov čistega dobička).