Search
Close this search box.

Skupina SIJ sporoča odločitev sodišča: Finančna pomoč zaradi visokih cen energentov je zadržana nezakonito

Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da je javna agencija SPIRIT ravnala nezakonito, ko je zaustavila izplačilo pomoči zaradi visokih cen energentov. SPIRIT mora odpraviti enostransko zadržanje že odobrenih izplačil finančne pomoči in jih izplačati skupaj z zamudnimi obrestmi.

Proizvodne družbe Skupine SIJ ‒ SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne, SIJ Ravne Systems in SIJ ZIP Center so se lani pod enakimi pogoji kot vsi drugi upravičenci prijavile za državno pomoč po Zakonu o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), zaradi razlike v ceni energentov.

Omenjene družbe so že prejele izplačanih 2,4 milijona evrov finančne pomoči, preostalih 5,6 milijona evrov pa ne, saj je javna agencija SPIRIT enostransko zadržala že odobrena izplačila. Ob tem so stroški energentov v letu 2022 v Skupini SIJ narasli za 79,8 milijona evrov, z 80 na 159,8 milijona evrov, prav tako so bili glede na leto 2021 podvojeni tudi v letu 2023. Družbe Skupine SIJ so v letu 2022, ko so trg pretresala cenovna nihanja in rekordne cene energentov, stroške energentov še lahko relativno dobro prenašale na kupce. V letu 2023 pa to ni bilo več mogoče. Razlogi so bili ohlajeno gospodarstvo, znaten padec industrijske proizvodnje na ključnih evropskih trgih in, najpomembneje, postavitev domačih energetsko intenzivnih podjetij, tudi Skupine SIJ, v nekonkurenčen položaj zaradi visokih cen energentov, zakupljenih pri slovenskih energetskih podjetjih.    

Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da mora SPIRIT skupaj z zamudnimi obrestmi izplačati že odobreno finančno pomoč. Razsodilo je, da SPIRIT ni sledil zakonski ureditvi, kršil temeljne pravice, zagotovljene z Ustavo RS, in z ničemer ni pojasnil razlogov za takšno ravnanje, prav tako je ugotovilo, da takšno ravnanje predstavlja zlorabo oblasti, izkoriščanje položaja nadrejenosti organa nad položajem stranke ter prekomerno rabo oblasti.

Ker je bilo v javnosti večkrat izpostavljeno izplačilo dividend lastnikom Skupine SIJ, med katerimi je tudi Republika Slovenija, obenem pa prejemanje državne pomoči, je potrebno poudariti, da ZPGOPEK ne prepoveduje izplačila dobička nadrejeni družbi upravičenca po ZGOPEK in pomoči ne omejuje na družbe, ki poslujejo slabo ‒ pomoč je namenjena vsem družbam, ki so utrpele veliko razliko v cenah energentov, ne glede na njihovo premoženje ali finančno stanje. Do pomoči je posamezna družba upravičena zaradi razlike v cenah energentov, ta pa je v primeru družb Skupine SIJ glede na podatke nesporna.

Sodba mariborskega sodišča se nanaša na družbo SIJ Ravne Systems. V Skupini SIJ pričakujejo enake razsodbe tudi v primerih tožb družb SIJ Acroni, SIJ Metal Ravne in SIJ ZIP Center, saj obravnavajo enako dejansko in pravno stanje kot v primeru SIJ Ravne Systems.

Vir: SIJ

Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je odločilo, da je javna agencija SPIRIT ravnala nezakonito, ko je zaustavila izplačilo pomoči zaradi visokih cen energentov. SPIRIT mora odpraviti enostransko zadržanje že odobrenih izplačil finančne pomoči in jih izplačati skupaj z zamudnimi obrestmi.