Search
Close this search box.

Sindikati za javni sektor za letos predlagajo regres v višini 1300 evrov

Sindikati javnega sektorja predlagajo, da se regres za letni dopust za letos določi v višini 1300 evrov. S predlogom so danes na pogajanjih seznanil vladno stran. Predstavili so ji tudi svoj predlog glede odpravljanja varčevalnih ukrepov. Naslednjič se predvidoma sestanejo 12. aprila, ko naj bi vladna stran odgovorila na njihove predloge.

Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, so pogajanja, ki jih je vodil minister za javno upravo Boštjan Koritnik, tudi tokrat potekala na daljavo. Kot točka dnevnega reda pa je bila predvidena odprava preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev.

Vprašanja, ki se jih lotevajo v tem okviru, so vezana na regres za prehrano med delom, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov na službenem potovanju v državi, kilometrino za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, solidarnostno pomoč, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, nagrado dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse, pa tudi na odpravo znižanja vrednosti plačnih razredov iz leta 2012.

So pa sindikati pri točki razno izrazili zahtevo, da v nadaljevanju začnejo pogajanja o višjem regresu za letni dopust. Usklajen predlog obeh sindikalnih pogajalskih skupin je 1300 evrov za vse zaposlene v javnem sektorju. Za leto 2020 je bil regres za javne uslužbence, katerih plače so umeščene do vključno 20. plačnega razreda, določen v višini 1050 evrov, za vse ostale pa pri 940 evrih, kolikor je znašala minimalna plača. Po zakonu zaposlenemu pripada regres najmanj v višini minimalne plače. Ta pa je v letošnjem letu določena v višini 1024 evrov.

Vprašanje sprememb enotnega plačnega sistema javnega sektorja danes ni bilo na dnevnem redu. Kot so pojasnili v sindikatih, s kakšnimi novimi informacijami niso bili seznanjeni. So pa po besedah predsednika Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimirja Štruklja med drugim kot problematično izpostavili, da so se spremembe plačnega sistema znašle v načrtu za okrevanje in odpornost, in sicer z rešitvami, ki jih je vlada predstavila v svojih izhodiščih in so jih sindikati kategorično zavrnili.

Dogodki