Seznam: V času sredine stavke na voljo le nujna medicinska pomoč, nega in oskrba

Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije je pred sredino stavko podal navodila za bolnike, ki bodo potrebovali medicinsko pomoč. Nudili bodo le nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Centri za socialno delo bodo zagotavljal le nujna pooblastila, lekarne pa minimum delovnega procesa.

Zdravstveni domovi in bolnišnice

Med stavko bodo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljali zdravstveno dejavnost v skladu s sprejetimi strokovnimi standardi in etičnimi kodeksi. Med stavko bodo tako zagotavljali nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo.

Zdravnik bo v času stavke izvajal tiste storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. To so zlasti zdravljenje vročinskih stanj in infekcij, zdravljenje poškodb in zastrupitev, zdravljenje kroničnih bolezni, če bi preložitev neposredno povzročila poslabšanje zdravstvenega stanja, invalidnost, druge trajne okvare zdravja ali smrt, druge storitve nujne medicinske pomoči, opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj v obsegu, ki potrjuje ali izključuje stanja v prejšnjih točkah (triažni pregledi), in storitve zdravstvene nege, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja, ohranjanje življenjsko pomembnih funkcij, zagotavljanje nujne medicinske pomoči in zdravstvene nege, opravljanje nujnih reševalnih prevozov ter vse storitve zdravstvene nege v zvezi s porodom.

Zdravnik bo v času stavke dolžan opravljati tudi vse zdravstvene storitve za otroke do 18 let in starejše od 65 let ter vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom. Izvesti bo moral tudi vse ukrepe, ki zagotavljajo preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Zdravstveni delavci bodo v času stavke zagotavljali bolnikom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. Zaposleni v zdravstveni negi bodo v času stavke opravljali storitve zdravstvene nege, katerih opustitev bi vodila v poslabšanje zdravstvenega stanja bolnikov in varovancev.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so sicer ob napovedi stavke sindikatov zdravstva in socialnega varstva navedli, da po dveh letih epidemije covida-19 ni mogoče odlašati zdravstvenih obravnav brez škode za bolnika. Napovedanih pregledov, obravnav in posegov zato ne bodo odpovedovali.

Socialnovarstveni zavodi in posebni socialnovarstveni zavodi

Delo v vseh socialnovarstvenih in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo potekalo kot na dan nedelje. V času stavke bodo opustili vse ne nujne storitve; npr. posteljne kopeli, transferje, nadstandardne storitve, delovno terapijo, nenujna spremstva ter obnovitveno in preventivno fizioterapijo.

Zavodi, ki izvajajo storitev pomoči na domu, bodo v času stavke izvajali celoten nabor storitev, povezanih s temeljno nego in oskrbo, ter samo nujna opravila znotraj sklopa nalog, ki sodijo v gospodinjsko pomoč in podporne storitve.

Zavodi za usposabljanje in varstveno-delovni centri

V zavodih za usposabljanje in varstveno-delovnih centrih bodo v času stavke opustili vse nenujne storitve; npr. storitve izobraževanja in usposabljanja, različne delavnice, delovno terapevtske, fizioterapevtske in logopedske storitve ter nenujna spremstva.

Na voljo bodo nujne storitve, kot so pomoč respiratornega fizioterapevta, medicinske sestre in nujna nega. Za otroke in mladostnike, ki so vključeni v vzgojno izobraževalni program, in za druge osebe, za katere v času stavke ne izvajajo terapevtskih programov, bodo zagotovili varstvo.

Centri za socialno delo (CSD)

V času stavke bodo CSD izvajali vsa nujna javna pooblastila, kot npr. nujne naloge po zakonu o preprečevanju nasilja v družini, družinskem zakoniku, ipd., v celoti bodo izvajali naloge interventne službe in kriznih namestitev.

Delo na centrih za socialno delo bo obsegalo le nujno prvo socialno pomoč. Tisti CSD, ki izvajajo storitev pomoč družini na domu, bodo morali v času stavke izvajati celoten nabor storitev, povezanih s pomočjo pri temeljnih dnevnih opravilih, ter nujna opravila znotraj sklopa nalog, ki sodijo v gospodinjsko pomoč.

Lekarne

Stavkajoči bodo v času stavke zagotovili minimum delovnega procesa, ki ga določa zakon o zdravstveni dejavnosti. Stavka bo potekala na delovnih mestih stavkajočih od 10. do 16. ure. V tem času bodo odprte le dežurne enote lekarn.

V času stavke bo veljal nedeljski režim dela, na način, da izdaja zdravil poteka izključno preko dežurnega okenca.

Stavkajoči bodo izdajali le:
– zdravila, predpisana na recept istega dne
– zdravila, predpisana na recept z oznako “nujno” in
– zdravila brez recepta proti vročini in bolečinam; pri slednjih se bo izdala le ena škatlica posameznega zdravila.

Drugih izdelkov in pripravkov ter potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT v času stavke ne bodo izdajali.