Search
Close this search box.

Sanacija plazu na relaciji Brdinje – Koroški Selovec – Dobrije

Občina Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike ceste, da poteka sanacija plazu na LC 350121 Dobrije-Koroški Selovec-Brdinje (pod kmetijo Smonker)

Gre za obnovitvena dela odprave posledic neurja s poplavami, ki so občino prizadele 18. julija 2021.

Občina Ravne na Koroškem je za sanacijo plazu podala vlogo za odpravo posledic naravne nesreče na MNVP in pridobila 214.028,44 EUR sredstev za izvedbo sanacije. Z izvajalcem je bila 20. 3. 2023 podpisana gradbena pogodba v višini 268.384,44 EUR.

Dela so v izvajanju, končni rok izvedbe projekta pa je 15. 9. 2023.

Vir: FB Občina Ravne na Koroškem

Občina Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike ceste, da poteka sanacija plazu na LC 350121 Dobrije-Koroški Selovec-Brdinje (pod kmetijo Smonker)