RCM prejemnik zlatega certifikata bonitetne odličnosti 2018

RCM je prejemnik zlatega certifikata bonitetne odličnosti 2018 – podjetje, kjer se kakovost zrcali na vseh ravneh njegovega poslovanja, za kar jim iskreno čestitamo tudi mi.

Podjetje RCM d.o.o. je uspešno prevaljsko podjetje, ki na področju celovitih logističnih storitev uspešno deluje že več kot 25 let. Uspešno družinsko podjetje zadnji dve leti deluje pod vodstvom generalnega direktorja Dejana Sušnika, ki je vodenje podjetja prevzel od očeta Ivana Sušnika.

V RCMu so prepričani, da se njihova kakovost zrcali skozi dolgoletne izkušnje na področju špediterskih storitev, samem načinu izvedbe storitev ter v njihovi interni in eksterni komunikaciji, zaznavanju interesov okolja, kupcev, zaposlenih in lastnikov.

Kot pravi generalni direktor podjetja Dejan Sušnik: »Poslovni uspeh so ljudje. V podjetju se trudimo, da imajo zaposleni vedno stik z najnovejšimi logističnimi smernicami in zakonodajnimi spremembami. Naši strokovnjaki so deležni nenehnih internih in eksternih izobraževanj. Veliko truda vlagamo v notranjo motivacijo vsakega posameznika, ker želimo, da bi naši zaposleni izpolnjevali svoje osebne cilje hkrati z uresničevanjem ciljev in vizije celotnega podjetja.«

Podjetje RCM tako že tri leta zapored zadostuje kriterijem za najvišji bonitetni razred AAA, in prav v teh dneh so prejeli Zlati certifikata bonitetne odličnosti, Zlata odličnost AAA 2018.

Bisnode Slovenija z Zlatim certifikatom bonitetne odličnosti potrjuje, da poslovni subjekt dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v zlati razred bonitetne odličnosti v Sloveniji. Podjetje izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2018 in spada med najbolj zanesljive slovenske poslovne subjekte, ki so upravičeni do uporabe mednarodno priznanega statusa Zlata odličnost, ki je simbol standarda bonitetne odličnosti.

Podjetja z zlato bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov: stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08 % verjetnost), izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81 % verjetnost), blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41 % verjetnost). Gospodarski subjekti z zlato bonitetno odličnostjo AAA imajo kar 91 % verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu.

Podjetje RCM je svojo zavezanost h kakovosti delovanja izkazalo tudi leta 2016 s pridobitvijo certifikata AEO – za carinske poenostavitve, Pooblaščeni gospodarski subjekt. Program AEO Evropske unije je del svetovne pobude, da se zagotovi varnost celotne dobavne verige. Omenjen certifikat podjetju omogoča ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov, predstavlja nižjo stopnjo tveganja v sistemu analize tveganja. Prav tako pa je podjetje RCM prepoznavno kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, ter ima zaradi razpolaganja s statusom AEO manj pregledov v postopkih carinjenja.

V poslovnem letu 2017 so se v RCMu odločili, da naredijo korak naprej tudi na področju sistema vodenja kakovosti, kar je pripomoglo k temu, da so postali ponosen dobitnik prenovljenega standarda ISO 9001:2015, Sistema vodenja kakovosti. Z ISO 9001:2015 se je namreč v mednarodnem poslovnem okolju uveljavil standard, ki je tudi v logistični panogi postal temeljni dokaz sposobnosti organizacije za izpolnjevanje pričakovanih zahtev poslovnih partnerjev. Kot del certifikacijskega procesa ISO 9001: 2015, je podjetje RCM podvrženo strogemu nadzoru vseh procesov znotraj podjetja.

Že več let zapored pa so v podjetju imetniki certifikata Excellent SME, in tako spadajo med podjetja, ki dosegajo v primerjavi z ostalimi poslovnimi subjekti v Sloveniji izjemne rezultate, imajo 9 % višje prihodke na zaposlenega od povprečja te velikosti podjetij, ustvarijo še enkrat višji dobiček na zaposlenega in imajo za 1/6 višjo dodano vrednost na zaposlenega.

V podjetju RCM vam v prihajajočih prazničnih dneh želijo, da si v novem letu zastavite visoke cilje, ter doživite zanimive izkušnje in izjemne dosežke. Srečno novo leto 2019.

Dogodki

Prosta delovna mesta

Zadnja obvestila