Ravenski svetniki potrdili ustanovitev nove vaške skupnosti

Na Ravnah na Koroškem imajo novo vaško skupnost.

Občani Občine Ravne na Koroškem – krajani naselja Brdinje so v letu 2021 na občinsko upravo naslovili pobudo za ustanovitev nove vaške skupnosti (Vaške skupnosti Brdinje), na območju dela naselja Brdinj in Preškega Vrha. Ravenski svetniki pa so njihovo pobudo, h kateri so priložili 185 (46,48 %) podpisov volivcev iz območja (v volilnem imeniku iz leta 2018 je bilo po navedbah pobudnikov za to območje vpisanih 398 volivcev), včeraj potrdili.

Občani nove VS Brdinje so predlog utemeljili z vidika zemljepisnih, zgodovinskih, gospodarskih, upravnih, kulturnih in drugih značilnosti območja. Na podlagi področne zakonodaje je bil s strani občinske uprave izveden postopek, v okviru katerega je bilo pridobljeno mnenje KS Kotlje, katere območje se z ustanovitvijo Vaške skupnosti Brdinje spreminja. Člani KS Kotlje so obravnavali predlog za ustanovitev nove VS Brdinje in izrazili mnenje, da so neodločeni in nimajo negativnih mnenj, kar se tiče ustanovitve nove vaške skupnosti. V nadaljevanju je bil sklican tudi Zbor občanov, na katerem se je ugotavljal interes prebivalcev območja v občini, kjer naj bi bil ustanovljen novi ožji del občine. Ugotavljanje interesa se je nanašalo na ime in območje ožjega dela občine.

Zbor članov ni bil sklepčen oziroma ni zagotavljal potrebnega odstotka prisotnih volivcev v skladu s statutom občine. Kljub temu je bil le-ta izveden in sprejeta neformalna oziroma neobvezujoča odločitev občanov: Občani naselja Brdinje – volilnega območja oziroma volišča št. 3 Brdinje – Gorenšek, pri Černjaku podpirajo pobudo za ustanovitev nove Vaške skupnosti Brdinje, ki je bila v letu 2021 vložena na občinsko upravo.

Na območju Občine Ravne na Koroškem ustanovljeni ožji deli občine, in sicer: ČS Čečovje, ČS Trg, ČS Dobja vas, ČS Javornik – Šance, KS Kotlje, KS Strojnska Reka, VS Dobrije in VS Strojna. Njihova organizacija in delovanje, naloge ter pravni status so določeni s statutom občine in z odlokom o določitvi števila članov svetov ter števila volilnih enot za volitve v svete ožjih delov lokalne skupnosti. Včeraj pa se je zgoraj naštetim pridružila še VS Brdinje.

Vir: Očina Ravna na Koroškem

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije