Search
Close this search box.

Prejemnikov denarne socialne pomoči oktobra skoraj 49.500

Denarna socialna pomoč se po navedbi ministra za delo Luke Mesca izplača le eni osebi v družini, ob izpolnjevanju pogojev pa so do nje upravičeni vsi člani. V primeru štiričlanske družine se izplača le enemu članu, ki je prejemnik, upravičenci pa so ob izpolnjevanju pogojev vsi. Prejemnikov je bilo oktobra lani 49.485, upravičencev pa 75.313.

Upravičencev, ki so bili bodisi slovenski državljani s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji bodisi osebe brez slovenskega državljanstva z dovoljenjem za stalno prebivanje in stalnim bivališčem v Sloveniji, je bilo oktobra 75.049. Pogoj, ki so ga morali izpolnjevati, je bilo dejansko bivanje v Sloveniji, je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec zapisal v odgovoru na pisno poslansko vprašanje Anje Bah Žibert iz SDS o prejemnikih denarne socialne pomoči.

Na podlagi priznane mednarodne zaščite in na podlagi dovoljenja za bivanje v Sloveniji, pridobljenega zaradi pravice do združitve družine, pri čemer je prijavljeno bodisi stalno bodisi začasno bivališče, je denarno socialno pomoč prejemalo 264 oseb. Na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Slovenijo, pa ni bila do te pomoči upravičena nobena oseba, je dodal.

STA objavlja tabele s številom upravičencev do denarne socialne pomoči po različnih kategorijah.

Število upravičencev do denarne socialne pomoči, prijavljenih v evidenci brezposelnih ali aktivnih iskalcev zaposlitve na zavodu za zaposlovanje, oktobra po starosti

starost          število
----------------------------------
do 30 let          6960
od 31 do 50 let      17.352
nad 50 let         13.234
----------------------------------
skupaj           37.546

Dogodki

Denarna socialna pomoč se po navedbi ministra za delo Luke Mesca izplača le eni osebi v družini, ob izpolnjevanju pogojev pa so do nje upravičeni vsi člani. V primeru štiričlanske družine se izplača le enemu članu, ki je prejemnik, upravičenci pa so ob izpolnjevanju pogojev vsi. Prejemnikov je bilo oktobra lani 49.485, upravičencev pa 75.313.