Prednik: Do začasnega denarnega nadomestila naj bodo upravičeni vsi brezposelni

jani prednik

Koroški poslanec v državnem zboru Jani Prednik, je v zvezi z začasnim denarnim nadomestilom, do katerega bi bili upravičeni vsi brezposelni, ki ne izpolnjujejo pogojev za prejemanje denarnega nadomestila in niso prejemniki katerekoli druge oblike denarne, socialno – varstvene pomoči, na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja naslovil pobudo, ki jo v nadaljevanju v celoti objavljamo.

“Državni zbor je v aprilu 2020 na svoji 35. izredni seji sprejel novelo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), katerega namen je blažiti ekonomske in socialne posledice zaradi sprejetih ukrepov za omejevanje hitrega širjenja virusa.” 

“Med številnimi spremembami in dopolnitvami zakona, novela prinaša tudi uvedbo začasnega denarnega nadomestila za brezposelnost za tiste posameznike, ki so izgubili zaposlitev po razglasitvi epidemije, 13.3.2020. Zakon določa, da bodo osebe, ki so izgubile zaposlitev v času epidemije in ne izpolnjujejo pogojev za denarno nadomestilo upravičene do 513,64 evrov začasnega nadomestila za brezposelnost in vključitve v vsa obvezna socialna zavarovanja do konca trajanja epidemije.”

“Uvedbo začasnega denarnega nadomestila za brezposelnost v času epidemije pozdravljam, saj je socialna pomoč države zaposlenim, ki so v času epidemije izgubili zaposlitev iz poslovnih razlogov upravičena. A kljub temu, menim, da se je z uvedbo začasnega nadomestila za brezposelnost izključno za brezposelne osebe, ki so izgubile zaposlitev po 13.3.2020, neupravičeno pozabilo na brezposelne osebe, ki so bile brez dela že pred razglasitvijo epidemije in prav tako ne izpolnjujejo pogojev za prejemanje denarnega nadomestila.”

“Tudi v tej skupini brezposelnih namreč mnogi ostajajo brez zaposlitve, ker večina podjetji ne zaposluje novih delavcev iz poslovnih razlogov. Večina iskalcev zaposlitve torej ostaja brezposelnih iz istega razloga kot tisti delavci, ki so izgubili zaposlitev za časa trajanja epidemije. Večina delodajalcev se namreč sooča z bistveno manjšim obsegom poslovanja in delavce odpušča ali pa jih pošilja na čakanje na delo. Po poročanju spletne strani 24ur.com z dne 23.4.2020 je bilo na čakanje napotenih 285.000 delavcev, kar znaša nekaj manj kot tretjino vseh delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji.”

“Trenutno imajo iskalci zaposlitve zelo omejene ali praktično nobene možnosti, da bi našli zaposlitev, ki bi jim omogočila, da si zagotovijo osebni dohodek. Večina podjetji je tako rekoč zaustavila izbirne postopke za zaposlitev, ker novih delavcev ne potrebujejo. Poleg tega se brezposelni, ki so že imeli dogovor o zaposlitvi v času epidemije niti niso mogli zaposliti, saj ni bilo mogoče opraviti zdravniškega pregleda, ki je eden izmed pogojev za sklenitev delovnega razmerja -na začetku epidemije so se namreč izvajali samo najnujnejši zdravniški pregledi. V času epidemije je torej iz objektivnih razlogov oteženo iskanje dela in sklepanje delovnega razmerja za vse brezposelne osebe, ne samo za tiste, ki so ostale brez dela po 13.3.2020.” 

“Na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato naslavljam poslansko pobudo, da predlaga spremembe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) tako, da bodo do začasnega denarnega nadomestila upravičene vsi brezposelni, ki ne izpolnjujejo pogojev za prejemanje denarnega nadomestila in niso prejemniki katerekoli druge oblike denarne, socialno – varstvene pomoči.”

VIR: DZ-RS

Dogodki