Potrebujete novo službo? V Vuzenici lahko vzamete v najem gostinski lokal Huta

Turistično informacijski center Vuzenica, ki ima v upravljanju bar Huta, vabi zainteresirane ponudnike naj oddajo svojo ponudbo za najem gostinskega lokala Bar Huta, na naslovu Splavarska ulica 34, 2367 Vuzenica, v skladu in pod pogoji kot to določa javni razpis., objavljen na spletni strani Občine Vuzenica.
600600p500EDNmain39297520170518_114854

Lokal Huta se nahaja na sotočju potoka Cerkvenica in reke Drave na mirni lokaciji. V neposredni bližini lokala so nameščena otroška igrala. Lokacija je lahko dostopna, parkirišča so urejena. Lokal Huta predstavlja prijeten in miren kotiček za vsakodnevni sprehod. Zaradi bližine igral je zelo zanimiv za družine. Bar Huta je hkrati tudi informacijska točka, zato se tam ustavljajo tudi turisti. Turistično informacijski center Vuzenica, organizator razpisa, je v tem razpisu najemodajalec, sicer pa upravljalec lokala in okolice, je navedeno v razpisu.

Na javnem razpisu lahko sodelujejo – oddajo ponudbe za najem – pravne in fizične osebe, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji. Ustreznost ponudnika in njegove ponudbe se preverja z merili, navedenimi v razpisnih pogojih. Vsak ponudnik, ki želi sodelovati na javnem razpisu, mora izpolniti vse pogoje za sodelovanje in predložiti ponudbo v vsebini in obliki, kot to določa razpis in je priloga javnega razpisa. Strokovna komisija v postopku izbire ponudnika in ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki ne bodo izpolnili vseh pogojev za sodelovanje na javnem razpisu in/ali ki ne bodo predložili ponudbe v vsebini in obliki, kot to določa javni razpis.

Pogodba o najemu gostinskega lokala se sklepa za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do 31. 12. 2023, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja za daljše časovno obdobje. Višina najemnine je določena in znaša 250 €. Obratovalni stroški so izključno dolžnost najemnika in niso všteti v najemnino. Najemnino bo najemnik dolžan plačevati najemodajalcu mesečno, najkasneje do 15. v mesecu, za vsak tekoči mesec veljavnosti najemne pogodbe. Najemnina se v času izven sezone ne zaračunava, če je lokal zaprt (največ 6 mesecev na leto), medtem ko v tem času preostale tekoče stroške nosi najemnik.

Ponudbe sprejemajo najpozneje do 3. 5. 2021 do 12.00. Vse dodatne informacije in pogoje razpisa najdete TUKAJ.

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.