Search
Close this search box.

Pomoč Rdečega križa Slovenije v letu od pričetka oboroženega spopada v Ukrajini

Rdeči križ Slovenije in 56 območnih združenj je v enem letu od pričetka vojne v Ukrajini v sprejemnih in nastanitvenih centrih ter zasebnih namestitvah nudil večkratno pomoč več kot 4800 osebam, ocenjujejo pa, da je vsaj eno obliko ponujene pomoči prejelo vsaj dvakrat toliko oseb, vključno z osebami v tranzitu.

V skupni številki je pri aktivnostih nabiranja in izvedbe pomoči sodelovalo 4250 prostovoljcev, redno podporo pa je nudilo 125 zaposlenih in 900 prostovoljcev, ki so opravili 22 tisoč 300 prostovoljskih ur.

 RKS je priskrbel oz. nudil: 

 • redno pomoč v hrani, ki jo je prejelo 4130 oseb;
 • več kot 3 tisoč SIM kartic za ohranjanje stikov z družinskimi člani;
 • 5503 vrednostnih kartic v skupni vrednosti več kot 108 tisoč evrov za nakupe živil in najnujnejšega;
 • 4041 oseb je bilo informirano o možnostih podpore in bilo usmerjeno na institucije;
 • 3054 oseb je prejelo podporo v obliki spremstva ali informiranja o uradnih postopkih;
 • 690 oseb je prejelo podporo prevajalca ali kulturnega mediatorja v obliki spremstva pri uradnih postopkih (npr. obiski upravnih enot, vpisi otrok v šole, zdravstvenimi pregledi, intervjuji za zaposlitvi), prevajanju dokumentov ali informiranju;
 • 1531 oseb je prejelo individualna psihosocialna svetovanja, se udeležilo delavnic na tem o duševnem zdravju (npr. o PTSD), skupin za samopomoč ali raznoraznih kreativnih delavnic;
 • 60 otrok se je udeležilo programov letovanja;
 • 35 organizacijam (državnim, nevladnim in javnim) se je nudila podpora prevajalcev/tolmačev/medkulturnih mediatorjev;
 • 149 oseb se je udeležilo delavnic prve pomoči;
 • več kot 2500 osebam se je nudila podpora pri iskanju skupne ali zasebne nastanitve.

Vsem osebam se je nudila tudi ostala materialna pomoč (npr. oblačila, obutev, gospodinjski in higienski pripomočki), psihosocialna podpora, pomoč pri dostopu do zdravstvenih storitev, pomoč pri iskanju pogrešanih družinskih članov, pomoč pri učenju slovenskega jezika, različne aktivnosti in pomoč namenjena otrokom, finančna pomoč gostiteljem, ki so družine nastanili (npr. pomoč pri nabavi kurjave).

Rdeči križ Slovenije, kot del Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, se je na begunsko in humanitarno katastrofo odzval nemudoma ter v skladu z Ženevskimi konvencijami začel z zbiranjem najbolj nujne pomoči, s katero bi pomagali prizadetemu in ogroženemu ljudstvu Ukrajine ter seveda tudi številnim beguncem, ki so se zatekli v našo državo.

S pomočjo donatorjev je RKS zbral 1.885,786.00 EUR. Od tega je bilo Rdečemu križu Ukrajine in skupnemu pozivu Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter Mednarodnega odbora Rdečega križa, kjer je bilo do sedaj zbranih več kot 412 milijonov evrov, namenil 510 tisoč evrov. 

S hitro pomočjo donatorjev/podjetij in radodarnega prebivalstva so aprila 2022 v Ukrajino odpeljali šest tovornjakov s skupaj več kot 80 tonami nujne pomoči v skupni vrednosti 296.241 evrov – konzerviranih in drugih trajnih živil, otroške hrane in mlečne formule za novorojenčke in dojenčke ter hrane. Njihova območna združenja in prostovoljci so aktivno sodelovali pri zbiranju pomoči po celi Sloveniji in s pomočjo Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije v Ukrajino dostavili še več kot 250 ton namensko zbrane pomoči.

Kljub prizadevanju mednarodne skupnosti in številnim ukrepom konca konflikta še ni na vidiku, s tem pa tudi ne njihovega dela v skladu z načeli in vrednotami Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca.

Vir: Rdeči križ Slovenije

Dogodki

Rdeči križ Slovenije in 56 območnih združenj je v enem letu od pričetka vojne v Ukrajini v sprejemnih in nastanitvenih centrih ter zasebnih namestitvah nudil večkratno pomoč več kot 4800 osebam, ocenjujejo pa, da je vsaj eno obliko ponujene pomoči prejelo vsaj dvakrat toliko oseb, vključno z osebami v tranzitu.