Search
Close this search box.

Poletni tabor študentov Fakultete za socialno delo v CUVD Črna

V Centru za usposabljanje, delo in varstvo v Črni poteka od 21. do 28.7. poletni tabor študentov Fakultete za socialno delo iz Ljubljane.

Udeležuje se ga šest študentk- prostovoljk, poleg njih tudi nekaj  strokovnih sodelavcev iz fakultete in iz Inštituta za socialno varstvo Republike Slovenije. Tabor so si uredili v parku centra pri balinišču, na voljo so jim tudi prostori telovadnice.

V tednu dni bodo poskušali dobro spoznati delovanje centra, posebej bodo pozorni tudi na projekt deinstitucionalizacije, ki že od oktobra lani poteka v Črni.

V tednu dni bodo študentke vsakodnevno pripravljale jutranjo telovadbo, ki se je že prvi dan izkazala kot poseben hit, saj jo uporabniki izjemno radi obiskujejo in s tem krepijo svoje zdravje. Skupaj z uporabniki bodo poskrbele za zalivanje rož. Sodelovale bodo v delavnicah normalizacije, pri organizaciji parlamentov uporabnikov, kjer bodo odpirali aktualne vsebine. Sodelovale bodo pri popoldanskih karaokah, na pikniku v bivalni enoti Brunet, obiskale bodo planinsko dislocirano  enoto CUDV Črna,  v Topli ter se sproti vključujejo v številne dnevne aktivnosti, ki jih v počitniškem vzdušju organizirajo zaposleni in uporabniki CUDV Črna.

V času tabora bodo študentke pisale tudi »blog prijateljev deinstitucionalizacije«, ki si ga je mogoče ogledati na spletu.

Študentski tabor se bo zaključil v sredo 28.7.2021, ko bo ob 10. uri evalvacija programa, izmenjava mnenj in pobud vseh udeležencev tabora in za zaključek tedenskega druženja še sladoledni piknik.

Center za usposabljanje, delo in varstvo je ustanova, ki s spoštovanjem različnosti in osebnega dostojanstva vseh deležnikov, zagotavlja kakovostne in inovativne  programe dela z osebami z motnjo v duševnem razvoju. CUDV Črna je človeku prijazna organizacija, ki je pozorna do pričakovanj uporabnikov in njihovih svojcev ter jim omogoča aktivno soustvarjanje vsebin in programov.

Vizija delovanja CUDV Črna je:

  • Zagotavljanje in izvajanje ustreznih sodobnih programov vzgoje in izobraževanja, institucionalnega varstva ter zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
  • izvajanje programa dela zgodnje obravnave otrok ter vključevanje sodobnih pristopov z osebami z avtizmom.
  • Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in bivalnih standardov.
  • Zagotavljanje ustreznih programov in sodobnih pristopov pri delu s starajočo populacijo.
  • Izgradnja manjših bivalnih enot v sosednjih občinah, bližje domu in primarni družini.
  • Razselitev centralne zgradbe in sledenje trendom deinstitucionalizacije
  • CUDV Črna na Koroškem ima certifikat Družini prijazno podjetje. 

CUDV Črna na Koroškem ima certifikat Družini prijazno podjetje. 

Vir: Spletna stran CUVD