Pokojnine in drugi prejemki se bodo decembra izredno uskladili za dva odstotka

Zagotovljena pokojnina od 1. decembra 567 evrov, najnižja pokojnina za letos uveljavljene pokojnine 246,45 evra

Pokojnine in drugi prejemki se bodo decembra izredno uskladili za dva odstotka. Višji bosta zagotovljena in najnižja pokojnina, zvišujejo pa se tudi nekatere osnove in zgornje meje.

Najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine

912,78 evra

Najvišja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine

3651,12 evra

Najnižja pokojnina za pokojnine, uveljavljene letos

246,45 evra

Zagotovljena pokojnina

566,88 evra

Najnižja osnova za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja

533,98 evra

Najvišji znesek nadomestila za čas poklicne rehabilitacije za invalidnost, nastalo letos

2135,91 evra

Zgornje meje za izplačilo dela vdovske pokojnine

za del vdovske pokojnine za letos uveljavljeno pravico 106,80 evra, za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljene v istem obdobju, pa 2135,91 evra

Vir: Zpiz

Dogodki