Podpisanih 8 novih pogodb za čezmejno sodelovanje, tretji rok za prijavo še odprt

V Celovcu so danes podpisali 8 novih pogodb o sofinanciranju iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija za programsko obdobje 2014–2020. Podpis pogodb s predstavniki vodilnih partnerjev odobrenih projektov je eden pomembnih mejnikov v sicer izjemno uspešni zgodovini čezmejnega sodelovanja med državama. Odprt je še tretji rok javnega razpisa, prijavijo pa se lahko tudi koroška podjetja in druge organizacije.  

Med odobrenimi projekti sta tudi dva, v katerih sodelujejo Koroške organizacije. Vodilni partner projekta MMO3D je podjetje Oprema Ravne, d.o.o. S projektnimi partnerji Wood Carinthian Competence Center, ROBOTEH avtomatizacija in robotizacija d.o.o., Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Fachhochschule Kärnten – gemeinnützige Privatstiftung bodo izdelali robotsko celico za 3D tisk kompozitnih, lahkih in naravnih materialov. Z inovacijo združujejo dve tehnologiji: brizganje umetne mase in nanašanje vlakna (utrditve) z manipulatorjem. Nova tehnologija bo omogočala izdelavo tudi geometrijsko kompleksnih izdelkov iz visokotrdnostnih lahkih materialov. Projekt bo koristil tako gospodarstvu, kot tudi strokovnemu izobraževanju v regiji. V projektu AS-IT-IC je eden izmed sodelujočih partnerjev Javni zavod SPOTUR, cilj projekta, katerega vodilni partner je Inštitut Jožef Stefan, pa je ustvariti skupni avstrijsko-slovenski inteligentni turistični informacijski center – mrežo ponudnikov storitev in turističnih uradov, občin, turistov in državljanov, ki jih podpirajo IKT storitve z namenom krepitve stalnega sodelovanja med njimi. Center bo omogočal boljšo čezmejno turistično izmenjavo ter sodelovanje in prenos znanja med ponudniki turističnih storitev.    

V programskem obdobju 2014–2020 se to sodelovanje še krepi, zato si državi za prihodnje obetata veliko uspešnega povezovanja na obeh straneh meje in projektov, ki bodo prispevali k dvigu kakovosti življenja prebivalcev skupnega obmejnega območja. Projekti prispevajo k spoznavanju različnosti, miselno in idejno bogatijo ter spodbujajo zavedanje, da naša soseščina ni tujina, ampak je del skupne Evrope.  

 

Odprti razpis z več roki za predložitev projektnih vlog, v okviru katerega so bile danes podpisane pogodbe o sofinanciranju, je sicer Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) objavila decembra 2015. Za nekaj manj kot 45 milijonov evrov sredstev ESRR lahko kandidirajo upravičenci z obeh strani meje ( v Sloveniji so upravičene Gorenjska, Koroška, Savinjska, Podravska, Pomurska, Osrednjeslovenska, Goriška in Zasavska statistična regija), in sicer s projekti, ki se vsebinsko nanašajo na krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij, na varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov ter na izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovito javno upravo. Prvi rok za oddajo projektov se je zaključil februarja 2016. Drugi rok, v okviru katerega so bile podpisane pogodbe v Celovcu, se je zaključil 27. julija 2016. Končno odločitev o njihovi odobritvi je v začetku februarja 2017 sprejel Odbor za spremljanje programa, sestavljen iz predstavnikov obeh sodelujočih držav. Za sofinanciranje je bilo sicer odobrenih 10 projektov (13 projektov je bilo odobrenih v okviru 1. roka za predložitev vlog) v skupni vrednosti nekaj več kot 11 milijona evrov sredstev ESRR. Dva od njih sta še v fazi usklajevanja.

Tretji rok javnega razpisa je že odprt. V njem je na voljo še dobrih 45 odstotkov razpisanih sredstev. Informacije o razpoložljivih sredstvih in natančen datum roka bodo na voljo na spletni strani programa najmanj dva meseca pred zaključkom roka.