Podelitev nacionalnih priznanj GZS – uspešni tudi koroški inovatorji

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), 26. 9. 2018, podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Priznanje GZS za najboljše inovacije na nacionalni ravni predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij in s tem promocijo inovativnosti v Sloveniji.

Podelili so 10 zlatih, 1 posebno priznanje, 28 srebrnih priznanj, od tega so šla štiri v roke koroških inovatorjev ter 3 posebna priznanja. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti. V letu 2018 je to inovacija podjetja TPV d.o.o. – Integriran zvezni zadrževalnik vrat, delujoč v širokem temperaturnem območju.

Samo letos se je za priznanja na nacionalni ravni potegovalo 42 najboljših inovacij iz vse Slovenije.  

Med njimi so bila uspešna tudi Koroška inovativna podjetja oz. inovatorji. Srebrno priznanje GZS so prejela kar štiri podjetja.

SIJ Metal Ravne d.o.o. (Gašper Stopar, Emil Zohorović, Jernej Turščak, Damjan Petrič) z inovacijo Optimizacija proizvodnje ledeburitnih jekel za delo v hladnem.

Iz SIJ Metal Ravne so glede prejetega priznanja sporočili:

»Orodna jekla za delo v hladnem so namenjena našim kupcem za ciklično obremenjena orodja kot so: luknjači, štance, vložki za kompaktiranje prahov, noži, orodja za kovanje, valjanje in globokivlek. Imajo značilno dimenzijsko stabilnost, visoko tlačno trdnost in potrebno žilavost glede na namen uporabe. Proizvodnja orodnih jekel za delo v hladnem se v valjarskem programu SIJ Metala Ravne povečuje, njihov delež v celotni proizvodnji se približuje 20 %. Andrej Gradišnik, glavni direktor SIJ Metala Ravne: »V SIJ Metalu Ravne ima inovativna dejavnost dolgo tradicijo, na področju inovativnosti si zadajamo ambiciozne cilje. Skladno s tem število inovacijskih predlogov, ki jih podajo naši zaposleni, raste. Sledimo cilju enega inovativnega predloga na zaposlenega. Za dosego tega cilja je nujna visoka inovacijska kultura v podjetju. Tu gre na eni strani za zavezanost vodstva, da v inovativni dejavnosti prepozna priložnost za trajnostni razvoj in da vsem zaposlenim nudi podporo pri udejanjanju njihove inovativnosti in kreativnosti. Na drugi strani, kar je še bolj pomembno, pa je, da zaposleni iščejo možnosti izboljšav in novih priložnosti ter jih s svojim znanjem in izkušnjami tudi uresničijo. Z vsakoletnimi nagradami GZS s področja inovativnosti v SIJ Metalu Ravne dokazujemo, da smo na pravi poti.«

Borut Urnaut, izvršni direktor razvoja in kontrole: »V SIJ Metalu Ravne uspešno izvajamo aktivnosti za zniževanje neuspele proizvodnjo. Največji korak smo naredili ravno v lanskem letu na podlagi rešitve inovacijske ekipe, ki je optimizirala proces proizvodnje orodnih jekel za delo v hladnem, ki predstavlja enega izmed naših nosilnih programov. Znižanje neuspele proizvodnje ima vpliv na stroške in prinaša večjo konkurenčnost tega programa. O tem priča tudi podatek, da je v letu 2017 znašal skupni učinek inovacije kar 1,2 mio EUR.«

Avtor fotografije: Gašper Stopar

Gašper Stopar, vodja proizvodnje valjanih profilov, vodja inovacijske ekipe: »Proizvodnja orodnih jekel za delo v hladnem se v valjarskem programu SIJ Metala Ravne povečuje, njihov delež v celotni proizvodnji se približuje 20 %. Ker je bil delež neuspele proizvodnje pri teh jeklih veliko višji od povprečja neuspele proizvodnje ostalih izdelkov, smo se podali v iskanje sistemske in dolgoročne rešitve. Kot orodje za iskanje rešitev smo uporabili metodo sistema kakovosti FMEA, zajeli pa smo celoten proizvodni proces od jeklarne do adjustaže končnih izdelkov. Ponosni smo na našo rešitev, ki je prinesla odlične rezultate.«

Srebrno priznanje je prejelo tudi podjetje KOPA računalniški inženiring, d. d., Slovenj Gradec, (Damjan Uranc, Matjaž Jurjec, Marko Gubenšek, Špela Blatnik Ošlak, Gregor Štelcer, mag. Domen Ocepek), z inovacijo Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7.

 »Nacionalna nagrada za inovativnost za Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7 pomeni v prvi vrsti priznanje za celoten kolektiv podjetja Kopa in še posebej za ekipo, ki že vrsto let razvija in promovira sodobne rešitve za upravljanje s kadri. Nagrada tudi potrjuje pomembnost digitalizacije kadrovske funkcije pri ustvarjanju pogojev za dolgoročno konkurenčnost in dobičkonosnost,« je ob prejemu nagrade povedal Domen Ocepek, vodja razvoja programskih rešitev v podjetju Kopa, d. d.

 

Avtor fotografije: Domen Ocepek

Osnovna cilja uporabe Intuitivnega osebnega portala zaposlenih – HR-BOT 24/7 sta aktivno vključevanje zaposlenih v kadrovske procese ter brezpapirno poslovanje kadrovske službe. Zaposlenci na primer na portalu urejajo svoje osebne podatke, izražajo mnenja, podajajo predloge ter komunicirajo s kadrovsko službo. Iz kadrovske službe pa jim prek portala posredujejo dokumente, recimo plačne liste in odločbe za dopust ter anketne vprašalnike, povezane denimo z izboljšavami kompetenc, procesov, delovne klime in za načrtovanje izobraževanj. Hkrati se jih obvešča tudi o pretečenih dokumentih in prihajajočih dogodkih, kot so izobraževanja, zdravniški pregledi, testiranja …

Kot je povedal Ocepek, gre za neke vrste robota, ki je poleg samodejnega izvajanja postopkov tudi vedno dostopen. »Med pomembnimi prednostmi portala HR-BOT 24/7 je možnost uporabe takrat, ko ima zaposleni res čas oziroma, ko je motiviran. To pomeni, da lahko več in bolje prispeva k izboljšavam v podjetju hkrati pa takšna vključenost ne poveča obremenitev kadrovske službe. Ravno nasprotno, omogoča jim, da se lahko posvetijo načrtovanju in izvajanju tistih nalog, ki imajo dodano vrednost za podjetje.«

 

Avtor fotografije: Domen Ocepek

V Kopi so pri realizaciji inovacije sledili zadnjim uporabniškim trendom, pri čemer rešitev uporablja najsodobnejše spletne tehnologije. To zaposlenim omogoča, da kadrovski portal povsem varno uporabljajo na enak način kot druge aplikacije iz zasebnega življenja, bodisi na mobilnih telefonih, tablicah ali osebnih računalnikih, od doma ali v službi. Kopa ob tem ponuja tudi dostop prek informacijskih kioskov, kjer lahko zaposleni določene dokumente tudi natisnejo.

Intuitivni osebni portal zaposlenih – HR-BOT 24/7 lahko deluje v računalniškem oblaku, kar zagotavlja izredno hitro uvedbo, ali na lokalni infrastrukturi. Podjetje Kopa zagotavlja povezovanje portala z različnimi informacijskimi in dokumentnimi sistemi, kar uporabniku omogoča, da s portalom enostavno nadgradi obstoječe kadrovske procese in aplikacije.

Med dobitniki srebrnih priznanj za Koroško pa sta še podjetje Kopur d.o.o. in SIJ Ravne Systems d. o. o.,

KOPUR d.o.o., Slovej Gradec, (mag. Marko Smrtnik, Jože Gaberšek, Samo Veršnik, Dušan Goršek), z inovacijo Razvoj kompozitne plošče iz recikliranega materiala po novem, patentiranem postopku.

Izdelek iz reciklažnih materialov ima široko uporabno vrednost, obenem pa so z razvojem izdelka rešili negativne vplive odpadnih materialov na okolje, saj je omogočena ponovna uporaba ostankov pri proizvodnji PES izdelkov. S predelavo le-teh nastane okolju prijazen izdelek v obliki plošče ali je modeliran v 3-D oblike. Zaradi pozitivnih lastnosti so kompozitne plošče vseh oblik uporabne kot odlična akustična zaščita in dekorativni izdelek tako v prostorih kot v avtomobilski industriji.

SIJ Ravne Systems d. o. o., (Nejc Gorinšek, Igor Vušnik, Blaž Smonkar), z inovacijo Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic.

Z razvojem inovativnega sistema, ki je edinstvena rešitev avtomatskega manipuliranja okroglih palic, je omogočeno prilagajanje najrazličnejšim obdelovalnim strojem z okroglimi palicami. Sistem zmanjšuje poškodbe operaterjev, nastanek zastojev in poškodbe na materialu zaradi manipulacije. Popolno avtomatizacijo procesa je možno implementirati na lokalnem in globalnem trgu.

»Projekt za sestrsko družbo SIJ SUZ smo zastavili celovito – sami smo razvili idejo, rešitev, pripravili načrte, avtomatizacijo in poskrbeli za izvedbo. Inovacija »Edinstveni sistem avtomatske manipulacije okroglih palic« potrjuje, da je to eden pomembnejših projektov na področju strojegradnje, saj služi kot referenčni projekt in pomeni prelomnico v nadaljnjem razvoju tega področja in družbe. Kot tipsko rešitev smo sistem že ponudili tudi na trgu, tako slovenskim kot tujim kupcem,« je povedal vodja tima avtorjev inovacije Nejc Gorinšek, SIJ Ravne Systems.

O spopadanju z novimi izzivi, ki jih prinašajo spreminjajoče se potrebe v industriji pa je Viljem Pečnik, direktor SIJ Ravne Systems, povedal: »V središču naše pozornosti so kupci – njihove želje, potrebe in pričakovanja obravnavamo celovito. Za njih nadgrajujemo obstoječe in razvijamo nove izdelke ter storitve, pri tem pa gradimo trdna in dolgoletna partnerstva, ki zagotavljajo konkurenčnost in nadaljnji razvoj družbe.«

Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Foto: Tadej Bernik

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije