Po zadnjih podatkih NIJZ Koroška ne beleži novih okužb

covid-19-5073811_1920

Po podatkih NIJZ je bilo do 22. 4. 2020 do 24. ure opravljenih 45.703 testiranj1, od tega je bilo 1377 pozitivnih testov. 

Po epidemioloških podatkih, ki jih je NIJZ prejeli do sedaj, gre za 1366 oseb. Pri nekaterih osebah je bil test opravljen večkrat, štiri osebe pa so testiranje opravile v tujini.

V spodnji tabeli je prikazano skupno število primerov ter število novih primerov in razporeditev po spolu.

Skupno število pozitivnih primerov in število novih primerov v preteklem dnevu po spolu

 moškiženskeskupaj
Skupno število pozitivnih primerov6067601366
Novi primeri v preteklem dnevu5713
VIR: NIJZ

Med zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci2 je okužba COVID-19 potrjena pri 285 osebah. V domovih starejših občanov (DSO) je okužba COVID-19 potrjena pri 421 osebah, od tega je 293 oskrbovancev.

Opomba: Število prijavljenih primerov okužbe s COVID-19 podcenjuje število resničnih okužb. Spreminjanje števila ni odvisno le od spreminjanja števila novih okužb, ampak tudi od spreminjanja priporočil za testiranje in prakse testiranja. Zaradi dodatnih preverjanj podatkov se primer lahko prerazporedi v drugo občino, statistično regijo ali starostno skupino. Skupno število primerov pri tem ostaja enako.

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 22. 4. 2020

VIR: NIJZ

Skupno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 22. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 22. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 po statistični regiji bivanja do vključno 22. 4. 2020

VIR: NIJZ

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 22. 4. 2020

VIR: NIJZ

Do vključno 22. 4. 2020 je umrlo 80 oseb. V nadaljevanju je prikazano število umrlih po občinah bivanja ter po starostnih skupinah in spolu.

Število umrlih po občinah bivanja3 do vključno 22. 4. 2020

 Število umrlih4
Brezovica2
Celje1
Domžale2
Horjul6
Jesenice1
Kranj1
Ljubljana7
Ljutomer10
Maribor1
Metlika14
Naklo1
Piran/Pirano1
Ribnica na Pohorju1
Škofljica1
Šmarje pri Jelšah30
Žirovnica1
Skupaj79
VIR: NIJZ

1 Vir: NLZOH Celje, NLZOH Koper, NLZOH Kranj, NLZOH Ljubljana, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik, Inštitut za mikrobiologijo imunologijo Ljubljana.

2 Ne glede na to, kje so se okužili.

3 Vključene so občine s primerom smrti.

4 V statistiko umrlih oseb štejemo uradne prijave smrti, ki so prispele na NIJZ do konca preteklega dne. 

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije