Pet občin na Koroškem ostaja prostovoljstvu prijaznih. Črna edina med njimi prejela še posebno priznanje

Danes so v Kulturni dom Kamnik razglasili prejemnike nazivov Naj mentor in mentorica prostovoljcev, Najboljša prostovoljska zgodba, Junaki našega časa, Prostovoljstvu prijazna občina ter Naj prostovoljka zaposlena v javni upravi.

Slovenska filantropija med 23. in 29. majem 2022 že tradicionalno organizira 23. Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje in ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. V ta namen bodo po Sloveniji potekali različni dogodki, ob današnjem dnevu prostovoljstva pa so v Domu Kulture v Kamniku razglasili tudi prejemnike nazivov

Med vsemi izjemno uspešnimi mentorji, ki so jih predlagale organizacije, je komisija izbrala posameznika, ki s svojim angažiranim delom s prostovoljci prinašata pozitivne spremembe v našo družbo. Naziv Naj mentor prostovoljcev za leto 2021 je prejel Nejc Benčič za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v javnem zavodu Mladi zmaji. Naziv Naj mentorica prostovoljcev za leto 2021 pa Ivana Karolina Tofant za kakovostno vodenje prostovoljcev in angažirano podporo njihovemu delu v Zvezi društev upokojencev Slovenije.

FOTO: Slovenska filantropija

Naj prostovoljka zaposlena v javni upravi 2021 je postala Maša Gril, imenovana na predlog Osnovne šole Šenčur. Komisija se je odločila, da poleg glavnega naziva Naj prostovoljka, zaposlena v javni upravi podeli tudi dve posebni priznanji, in sicer Nataši Pavlovič za izjemno prostovoljsko udejstvovanje na področju dela z mladimi ter Irmi Blazinšek za dolgoletno vsestransko prostovoljsko udejstvovanje v lokalni skupnosti.

Slovenska filantropija je v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije letos drugič razpisala natečaj za priznanje Najboljša prostovoljska zgodba 2021. Po mnenju komisije je bil najboljši članek Skupaj bomo stopili tudi naslednjič avtorice Marije Šelek, novinarke revije Jana.

Naziv Prostovoljstvu prijazna občina so ponovno potrdili 34 slovenskim občinam. Za aktivno spodbujanje prostovoljstva občanov in podporo delovanju prostovoljcev in prostovoljskih organizacij pa je naziv Prostovoljstvu prijazna občina prvič pridobilo 7 občin, med njimi tudi Črna na Koroškem, česar je zelo vesela županja mag. Romana Lesjak, ki je ob tem poudarila, da se ji zdi priznanje zelo pomembno, saj ga je prejelo le sem občin in med njimi Črna kot edina koroška občina. “To je priznanje številnim prostovoljcem, ki delajo v našem kraju,” je poudarila Lesjakova.

Poleg Črne so omenjeno priznanje prejele še

Koroške občine, ki so naziv v letu 2022 uspešno potrdile:

  • Mestna občina Slovenj Gradec: za spodbujanje prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje prostorskih pogojev, za dodatno točkovanje prostovoljskega dela v javnih razpisih, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, brezplačne prevoze starejših in promocijo prostovoljstva med mladimi.
  • Občina Črna na Koroškem: za vključevanje prostovoljskih organizacij v strateško načrtovanje razvoja občine in spodbujanje prostovoljstva na raznolikih področjih, kot so šport, kultura, turizem, zdravje in humanitarna dejavnost, in med različnimi starostnimi skupinami, za zgled in aktivno vpetost županje in zaposlenih v občinski upravi v številne nacionalne in lokalne prostovoljske aktivnosti ter prireditve, za projekt »Zdrava Črna« in skrb za starejše, zahvalo in inovativno nagrajevanje zaslužnih prostovoljcev.
  • Občina Mislinja: za promocijo prostovoljstva, sodelovanje v vseh večjih nacionalnih akcijah, za podporo prostovoljskim organizacijam z brezplačnim najemom prostorov, brezplačne prevoze za starejše in gibalno ovirane in projekt razdeljevanja hrane.
  • Občina Radlje ob Dravi: za prepoznavanje vrednosti prostovoljstva, prostovoljk in prostovoljcev za razvoj občine in življenja v njej, za podpiranje prostovoljskih organizacij, za izvajanje programa večgeneracijskega centra DOGAJA SE!, za aktivno udeležbo v nacionalnih prostovoljskih akcijah, omogočanje brezplačnega prevoza starejših, projekt Donirana hrana in ustvarjanje prostovoljskih priložnosti za mlade. 
  • Občina Ravne na Koroškem: za finančno in infrastrukturno podporo prostovoljskim organizacijam, zagotavljanje finančnih sredstev za delo mentorjev prostovoljcev, upoštevanje možnosti sofinanciranja projektov z ovrednotenim prostovoljskim delom, prevoze starejših in invalidnih oseb, potujočo razdeljevalnico hrane, izvedbo občinskega Dneva za spremembe, zahvalo prostovoljcem ter spodbujanje mladih za medgeneracijsko sodelovanje v projektu Mladi za starejše. 

25 šolam so podelili naziv Junaki našega časa. Vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so naziv potrdili, pa so: OŠ Grad, OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski dol, OŠ Komenda Moste, OŠ Kuzma, OŠ Lava, OŠ Livada, OŠ Lucija, OŠ Olge Meglič, OŠ Orehek Kranj, OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica, OŠ Preska, OŠ Rudolfa Maistra Šentilj, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Sladki Vrh, OŠ Toneta Čufarja, OŠ Zreče, POŠ Bilje, Dijaški dom Antona Martina Slomška, Gimnazija Celje – Center in Srednja zdravstvena šola Ljubljana. Vsako leto se druščini »junakov« pridruži nekaj novih šol. Letos so to osnovne šole OŠ Franceta Bevka, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Loka Črnomelj in OŠ Lovrenc na Pohorju.

Iskrene čestitke vsem.