Otvoritev kolesarske poti in položitev temeljnega kamna za most čez Begantov graben

Konec septembra je v Otiškem Vrhu potekala otvoritev dela kolesarske steze med Begantom in Otiškim Vrhom. Gre za navezavo na kolesarsko pot, imenovano Štrekna, ki bo v kratkem z izgradnjo mostu čez Begantov graben povezala Dravograd s Slovenj Gradcem. O kolesarskih poteh v Dravogradu in njihovih povezavah sta spregovorila županja Dravograda Marijana Cigala ter Uroš Rozman iz Regionalne razvojne agencije za Koroško. Zaigrala je Godba na pihala Šentjanž, dogajanje pa je z glasbo popestril tudi Stanko Krenker, za pogostitev zbranih pa je poskrbela kmetija Brdnik.

Ob tej priložnosti so položili tudi temeljni kamen za izgradnjo mostu, ki bo predvidoma zgrajen do konca letošnjega leta.

Kot je za Koroške novice povedal Miran Breg iz Občine Dravograd, zajema projekt izgradnje mostu izgradnjo armiranobetonskega mostu širine 5,5m in svetlega razpona 6m. Most bo namenjen kolesarjem in cestnemu prometu, in sicer predstavlja dovoz do večstanovanjske hiše. Z izgradnjo mostu bodo izpolnjeni pogoji za ukinitev nevarnega nivojskega prehoda čez železniško progo. Za kolesarje pa pomeni to varni dostop nazaj na glavno cesto Dravograd – Slovenj Gradec in kasneje do kolesarske povezave do krožišča Otiški Vrh, ko bo le-ta zgrajena.

Vrednost projekta znaša cca 50.000,00 EUR, sredstva pa bo v celoti prispevala Občina Dravograd iz občinskega proračuna.”

FOTO: Dušan Gimpelj

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije