Otroški dodatek, državna štipendija in denarna socialna pomoč bodo višji 

Meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev, tako za otroški dodatek, državno štipendijo, znižano plačilo vrtca ter subvencijo malice in kosila, se zvišujejo za 4,9 odstotka. Prav tako bodo višji otroški dodatek, državna štipendija in denarna socialna pomoč ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, navaja ministrstvo za delo.

Zneski se zvišujejo zaradi rasti cen življenjskih potrebščin v lanskem letu. Prejemnikom transferjev zaradi uskladitev ni treba oddajati nove vloge, so objavili na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nova meja za pridobitev otroških dodatkov bo od 1. marca 1104,33 evra povprečno mesečno na osebo, najvišji otroški dodatek pa bo znašal 147,35 evra na mesec.

Državno štipendijo bo mogoče pridobiti, če povprečni mesečni dohodek v družini ne presega 713,91 evra na družinskega člana. Najvišji osnovni znesek državne štipendije pa bo znašal 204 evre.

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka ustrezno zviša. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči.

Nova višina osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči bo 421,89 evra, uporabljati pa se bo začela s 1. aprilom. To pomeni, da velja za vloge, vložene v marcu, oziroma za odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v marcu.

Nove meje dohodkov za letne pravice je določila odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2022, objavljena v Uradnem listu 14. januarja, nove zneske in odstotke uskladitev transferjev posameznikom in gospodinjstev pa sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih, ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ki je bil objavljen v Uradnem listu 11. februarja, so še zapisali na ministrstvu.

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije