Search
Close this search box.

Obvestilo: Poslovanje krajevnih uradov Črne, Mežica in Prevalje

Občina Mežica sporoča občanov, da bodo krajevni uradi kljub predvidenem dopustu, poslovali v 23. in 24. avgusta 2023.

Ne glede na koledar poslovanja krajevnih uradov (KU), ki so zaprti od 3.7. do 31.8.2023, UE Ravne na Koroškem sporoča občanom občin Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje, da bodo za potrebe občanov v postopkih zamenjave v poplavah poškodovanih in uničenih osebnih dokumentov kot tudi v povezavi s postopki odjav (uničenih) vozil iz prometa, KU poslovali po naslednjem razporedu:

KU Črna na Koroškem – v sredo, 23.8.2023 od 8.00  do 16.00 ure ;

KU Mežica – v četrtek, 24.8.2023 od 8.00 do 11.30 ure;

KU Prevalje – v četrtek, 24.8.2023 od 12.00 do 15.00 ure.

Vloge za navedene dokumente so oproščene plačila upravnih taks kot tudi plačila ustreznih tiskovin.

Pri vlogah za navedene dokumente prosijo občane, da prinesejo v poplavi uničen oz. poškodovan dokument s sabo, pri odjavah (uničenih) vozil iz prometa pa tudi prometno dovoljenje in registrsko tablico vozila, v kolikor z navedenim razpolagajo.

Za dodatna pojasnila so na voljo na telefonski številki 02 82 16 440 ali na e-naslovu: ue.ravne@gov.si.

Vir: Občina Mežica

Občina Mežica sporoča občanov, da bodo krajevni uradi kljub predvidenem dopustu, poslovali v 23. in 24. avgusta 2023.