Načrt odpiranja covidnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah: Od ponedeljka velja peta faza, v tretji se covidnim bolnišnicam pridruži tudi slovenjgraška

Po strategiji ministrstva za zdravje je za zdravljenje covidnih bolnikov v četrtem valu epidemije predvidenih skupno 926 postelj, od tega 762 navadnih in 164 za intenzivno nego. Določenih je šest faz in merila za prehod v vsako izmed njih. Od ponedeljka sicer velja peta faza.

Ministrstvo za zdravje je v strategiji za zdravljenje covidnih bolnikov, ki jo je pridobila STA, določilo načrt odpiranja covidnih oddelkov v slovenskih bolnišnicah. Določenih je šest faz.

V šesti fazi, ki se je v Sloveniji sicer že zaključila, covidne bolnike zdravita univerzitetna klinična centra (UKC) Maribor in Ljubljana. V UKC Ljubljana morajo v tej fazi zagotoviti 42 postelj, od tega 30 navadnih in 12 intenzivnih. Mariborski UKC pa mora zagotoviti 23 postelj, od tega 15 navadnih in osem intenzivnih. Šesta faza velja, ko je s covidom-19 hospitaliziranih manj kot 70 pacientov.

Naslednja je peta faza, v kateri se slovenske bolnišnice nahajajo od ponedeljka. V tej fazi se število bolniških postelj v UKC Ljubljana poveča na 63, od tega je 45 postelj navadnih, 18 pa intenzivnih. V UKC Maribor se število postelj poveča na 27, od tega je 15 postelj navadnih, 12 pa intenzivnih. Covidna oddelka se v tej fazi ponovno odpirata tudi v Splošni bolnišnici (SB) Celje in Kliniki Golnik. V SB Celje imajo za zdravljenje v tej fazi pripravljenih 10 navadnih in sedem intenzivnih postelj, v Kliniki Golnik pa 15 navadnih in šest intenzivnih. Peta faza velja, dokler se v bolnišnicah s covidom-19 zdravi manj kot 150 pacientov.

V četrti fazi se bodo štirim bolnišnicam iz prejšnje faze s svojimi covidnimi oddelki pridružile SB Novo mesto, SB Murska Sobota in SB Nova Gorica. V SB Novo mesto bodo zagotavljali 23 postelj, od tega 15 navadnih in osem intenzivnih. V SB Murska sobota bodo zagotavljali 21 postelj, 15 navadnih in šest intenzivnih. V SB Nova Gorica pa bodo za zdravljenje covidnih bolnikov zagotavljali 15 postelj, od tega 10 navadnih in pet intenzivnih. Skupne kapacitete se bodo povečale tudi v UKC Ljubljana na 90 postelj, v UKC Maribor na 54 postelj, SB Celje na 41 postelj in Kliniki Golnik na 21 postelj. Četrta faza velja, dokler je v Sloveniji hospitaliziranih do 250 covidnih bolnikov.

V tretji fazi se bosta covidna oddelka odprla tudi v SB Slovenj Gradec, kjer bodo zagotavljali 20 navadnih in tri intenzivne postelje, ter v SB Jesenice, kjer bodo zagotavljali 12 navadnih postelj in nobene intenzivne. V UKC Ljubljana bodo v tej fazi zagotavljali skupno 157 postelj, od tega 37 intenzivnih. V UKC Maribor bodo zagotavljali 92 postelj, od tega 22 intenzivnih. Klinika Golnik bo zagotavljala 36 postelj (od tega šest intenzivnih), SB Celje 69 (od tega 11 intenzivnih), SB Nova mesto 38 (od tega osem intenzivnih), SB Murska Sobota 44 (od tega 10 intenzivnih) in SB Nova Gorica 34 postelj (od tega štiri intenzivne). Tretja faza velja, ko se v bolnišnicah zdravi do 500 covidnih bolnikov.

V drugi fazi bodo covidne bolnike ponovno sprejemale SB Trbovlje (16 navadnih postelj), SB Ptuj (29 postelj, od tega štiri intenzivne), SB Brežice (13 navadnih postelj) in SB Izola (32 postelj, od tega dve intenzivni). Kapacitete se povečujejo tudi v drugih bolnišnicah: v UKC Ljubljana na 175 (od tega 45 intenzivnih postelj), UKC Maribor na 127 (od tega 24 intenzivnih postelj), Kliniki Golnik na 38 (od tega osem intenzivnih postelj), SB Celje na 73 (od tega 15 intenzivnih postelj), SB Novo mesto na 40 (od tega 10 intenzivnih postelj), SB Murska Sobota na 46 (od tega 12 intenzivnih postelj), SB Nova Gorica na 40 (od tega šest intenzivnih), SB Jesenice na 18 (brez intenzivnih postelj) in SB Ptuj na 29 postelj (od tega štiri intenzivne). Druga faza bo aktivirana, dokler se bo v bolnišnicah zdravilo manj kot 700 covidnih bolnikov.

V zadnji, prvi fazi strategije bodo covidne bolnike zdravile vse bolnišnice. Bolnišnicam iz druge faze se bosta pridružili še bolnišnica Topolšica z 20 navadnimi posteljami in bolnišnica Sežana z 22 navadnimi posteljami. Po strategiji prva faza velja, ko se v bolnišnicah zdravi do 900 bolnikov. Skupna kapaciteta bolnišnic v tej fazi je glede na seštevek kapacitet vseh bolnišnic po strategiji sicer 926 postelj, od tega 762 navadnih in 164 intenzivnih.

Od 13. avgustom so na ministrstvu za zdravje ponovno vzpostavili tedenske avdio-videokonference s covidnimi bolnišnicami. Iz navodil, ki so jih z ministrstva posredovali STA, je razvidno, da dnevno spreminjanje zmogljivosti v bolnišnicah ni dopustno. Spremembe so možne le med posameznimi fazami oz. s soglasjem nacionalnega koordinatorja.