Search
Close this search box.

Občina Ravne na Koroškem podpira iniciativo »Heroji furajo v pižamah«

Ena izmed prvih občin, ki se je odzvala pozivu prejema »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je bila Občina Ravne na Koroškem.

Ravne na Koroškem kot primer dobre prakse nadaljujejo aktivacijo v okviru vseslovenske iniciative »Heroji furajo v pižamah«.

Iniciativa Zavoda VOZIM, zavarovalnice Generali in Toyote Slovenija, ki od leta 2017 s svojimi aktivnostmi naslavlja problematiko prometne varnosti med mladimi, je v dveh letih delovanja dosegla več kot 6 milijonov oseb, v aktivnosti iniciative pa se je do sedaj vključilo 12.908 udeležencev iz 28-ih občin in 7-ih regij po Sloveniji. Iniciativa »Heroji furajo v pižamah« je leto 2019 pričela s predvajanjem novega videa, ki ima jasno sporočilo: »Ne glede na okoliščine, poskrbite za varen prevoz«.

Predvajani video pa je pravzaprav tudi uvertura v aktivacijo čim večjega števila občin skozi pakete prve pomoči za občine, t.i. »Pakete za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola«.

Iniciativa ‘Heroji furajo v pižamah’, ki je podprta s strani Ministrstva za zdravje in Javne agencije RS za varnost prometa, je bila zaradi svoje izvirnosti, povezovanja in učinkovitih rezultatov večkrat strokovno nagrajena, med drugim tudi z najvišjo mednarodno strokovno nagrado »Excellence in Road Safety Award«, ki jo podeljuje Evropska komisija najboljšim praksam na področju varnosti v prometu.

Aktivacija občin tudi v letu 2019

V želji, da bi bile ceste v lokalnih okoljih še varnejše, v pomladanskim mesecih iniciativa »Heroji furajo v pižamah« skupaj s svojimi projektnimi partnerji aktivno nagovarja občine po celi Sloveniji in jih skozi predajo »Paketov za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« spodbuja k uvedbi kontinuiranih ukrepov, s pomočjo katerih bodo lahko pripomogle k zmanjšanju števila voženj pod vplivom alkohola med mladimi.

Dejstvo je namreč, da so med mladimi, starimi med 15 in 29 let, prometne nesreče še vedno vzrok številka ena za smrtnost, mladi v omenjeni starostni skupini pa povzročijo kar tretjino vseh prometnih nesreč, ki se zgodijo pod vplivom alkohola. Največ prometnih nesreč se zgodi na cestah v naselju (63 %) in na regionalnih cestah (14 %), kar tretjina vseh prometnih nesreč pa se pripeti ob koncu tedna.

Vsak »Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je zato opremljen z vsebino, katere namen je olajšati implementacijo enostavnih ukrepov v lokalno okolje, in vsebuje: brošuro s koraki za lažjo implementacijo herojske iniciative v lokalno okolje, USB ključek z vsemi gradivi, ki vam lahko pomagajo pri promociji in implementaciji iniciative v lokalno okolje in druge herojske materiale za motivacijski začetek uvajanja ukrepov.

Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola

Implementacijo paketa pojasnjuje David Razboršek, direktor Zavoda VOZIM: »V okviru iniciative »Heroji furajo v pižamah« smo zasnovali t.i. prvo pomoč – Paket za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola, saj se najboljša preventiva in varnost gradita prav v lokalnem okolju. V pomladanskih mesecih smo tako pričeli z implementacijo paketov – do konca leta pa želimo nagovoriti vsaj 50 občin na ravni celotne Slovenije in jih tako aktivirati, da še učinkoviteje pristopijo k zagotavljanju večje prometne varnosti v svojem lokalnem okolju.«

Občina Ravne na Koroškem iniciativo »Heroji furajo v pižamah« podpira že od leta 2018.

Ena izmed prvih občin, ki se je odzvala pozivu prejema »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je bila Občina Ravne na Koroškem. Paket je v prostorih občine, s strani Zavoda VOZIM in KMKC Kompleks, ki je lokalni partner iniciative, slavnostno prejel župan občine, dr. Tomaž Rožen.

Občina Ravne na Koroškem iniciativo »Heroji furajo v pižamah« podpira že od leta 2018, ko je bila aktivno vključena v celoten sklop »herojskih« aktivnosti. Pod okriljem KMCKC Kompleks in Zavoda VOZIM so se v Ravnah na Koroškem tako odvijale fokusna skupina, regionalni posvet, herojske vožnje in intervencija ter herojske delavnice. Rezultat regionalnega posveta je bilo kreiranje akcijskega načrta, ki bo na občinskem svetu obravnavan na eni izmed prihajajočih sej.

V letu 2019 občina Ravne na Koroškem tako nadaljuje z aktivacijo – sprejet akcijski načrt bo namreč osnova za kontinuirano izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji varnosti v prometu v lokalnem okolju. Ob preventivnih delavnicah za mlade, ki bodo z novim šolskim letom izvajane, ne le na srednjih šolah, temveč tudi v obeh osnovnih šolah – v devetih razredih, bo Občina Ravne na Koroškem s pomočjo celotnega svežnja izdelanih herojskih materialov, ki jih je prejela v okviru »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola«, v lokalno okolje lažje implementirala tudi nekatere druge izbrane aktivnosti.

Več informacij najdete TUKAJ.

Besedilo: Zavod VOZIM

Dogodki

Ena izmed prvih občin, ki se je odzvala pozivu prejema »Paketa za lažjo uvedbo ukrepov za manj voženj pod vplivom alkohola« je bila Občina Ravne na Koroškem.