Občina Prevalje zbira predloge, mnenja in pripombe za izboljšanje stanja invalidov

Občina Prevalje poziva občane, da podajo predloge, mnenja in pripombe za izboljšanje stanja invalidov v občini.

Kot so zapisali na spletni strani Občine Prevalje Svet invalidov pripravlja izhodišča za Akcijski načrt ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v Občini Prevalje za leto 2023.

Javnost tako naprošajo, da jim posredujete mnenja, predloge, pripombe ter usmeritve, kako omogočiti boljše in lažje življenje invalidom v občini.

Vse pripombe, predloge ter usmeritve posredujete na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje, ali po elektronski pošti: emilija.ivancic@prevalje.si , najkasneje do 17.02.2023.

Vir: Občina Prevalje