Search
Close this search box.

Oba starša imata po novem po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se je začela uporabljati danes, v naš pravni red prenaša enega od pomembnih delov evropske direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Oba starša imata po novem denimo po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta.

Doslej je imela le mama neprenosljiv starševski dopust, in sicer 30 dni.

Starševski dopust po novem za oba znaša 160 dni. Očetovski dopust se je s 30 skrajšal na 15 dni, starševski dopust pa podaljšal na 160 dni, pri čemer ima oče 60 dni neprenosljivih. Oče bo torej lahko 100 dni še vedno prenesel na mater in bo mati lahko kot doslej izrabila 260 dni. Enako velja tudi obratno – kadar mati prenese vseh 100 dni na očeta, oče lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, mati pa ima 60 dni neprenosljivih.

Izkušnje iz tujine po pojasnilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kažejo, da neprenosljiv dopust spodbudi očete, da ga tudi oni uporabijo. Z enakopravnejšo delitvijo družinskih obveznosti pa je ženskam olajšana vrnitev v službo ali na trg dela.

Obdobje dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka se bo v skladu z novelo podaljšalo do osmega leta otrokove starosti, medtem ko je bilo do zdaj do zaključka njegovega prvega razreda. Krajši delovni čas zaradi varstva otroka bosta lahko po novem koristila oba starša hkrati, vendar pri tem ne smeta preseči 20 ur tedensko, kot je bilo doslej, le da je lahko do zdaj to pravico izrabljal le eden od staršev, in ne oba hkrati. Enoletne neprenosljivosti pa ne bo več.

Prav tako se je podaljšalo obdobje koriščenja prenesenega starševskega dopusta do osmega leta otrokove starosti, in ne več do zaključka 1. razreda.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je plačilo starša v primeru prekinitve delovnega razmerje ali začetka dela za krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko motnjo v duševnem razvoju, težko gibalno oviranega otroka ali otroka s hudo boleznijo, bodo po novem lahko v večjem obsegu, torej 20 ali 30 ur tedensko, prejemali tudi starši otrok v institucionalnem varstvu, vendar nekaj časa preživijo tudi doma.

Če je otrok v zavodu s celodnevno brezplačno oskrbo, bo eden od staršev lahko upravičen do delnega plačila za izgubljeni dohodek tudi za 20 ali 30 ur za obdobje enega leta. Pogoj je, da je otrok vsaj 180 oziroma 270 dni bival doma in so starši v obeh primerih dejansko skrbeli zanj v zadnjem letu pred vložitvijo vloge.

Celotni znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek se bo v skladu z novelo dvignil z minimalne plače na 1,2-kratnik minimalne plače.

Najvišja možna višina starševskega nadomestila, ki je že do zdaj znašala 2,5-kratnik povprečne mesečne plače, ne bo več nominalno določena v zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, ampak bodo podatke za preteklo leto pridobivali z državnega statističnega urada.

Finančne posledice za izboljševanje položaja staršev in njihovih otrok skupaj letos znašajo 13,17 milijona evrov, leta 2024 pa 19,86 milijona evrov.

Statistike glede delitve skrbi za otroke so po opozorilu ministrstva zaskrbljujoče. Čeprav sta imela starša že do zdaj možnost za enakovredno delitev starševskega dopusta, ga v veliki večini izrabijo ženske. Starševski dopust je leta 2020 izrabilo 17.987 žensk in le 820 moških.

Enako povedni so podatki glede porazdelitve skrbi za bolne družinske člane, saj so leta 2021 82 odstotkov vseh dni dopusta za nego bolnega družinskega člana izrabile ženske, zgolj 18 odstotkov pa moški.

Po prejšnji zakonodaji je materi pripadlo 30 dni neprenosljivega starševskega dopusta, očetu pa nič. Glede na to so očetje prepuščali svoj delež starševskega dopusta materam. Tako so ženske po rojstvu otroka izrazito nadpovprečno čutile negativne posledice v svojem kariernem življenju. Tudi analize kažejo, da dohodek žensk po rojstvu prvega otroka izrazito pade.

Dogodki

Novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki se je začela uporabljati danes, v naš pravni red prenaša enega od pomembnih delov evropske direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev. Oba starša imata po novem denimo po 60 dni neprenosljivega starševskega dopusta.