Novoizvoljeni predsednik sveta SB Slovenj Gradec je Primož Stošicki

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Prejšnji četrtek, 14. 7. 2022, je v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec potekala 6. redna seja Sveta zavoda. S strani Vlade RS so bili imenovani novi člani Sveta zavoda (Primož Stošicki, Peter Bohinec, Marjan Podgoršek, Gorazd Korošec in Damjan Vrabl).

Novoizvoljeni predsednik sveta SB Slovenj Gradec je postal Primož Stošicki, podpredsednik pa ostaja dr. Miran Jeromel. Člani so se med drugim seznanili s poslovanjem bolnišnice v obdobju januar-maj 2022, realizacijo delovnega programa, prav tako v obdobju januar – maj 2022, stanjem zdravstvenega kadra, čakalnimi dobami in potekom investicij v bolnišnic. Direktor Janez Lavre je člane seznanil tudi s stanjem Covid-19. Vodstvu je bilo naloženo, da pripravi podrobnejša poročila in nekatere dopolnitve glede poslovanja in realizacije delovnega programa.

Tako je bilo vodstvu naloženo, da do septembrske seje pripravi program odprave izgube (uravnoteženje poslovanja in izboljšanje likvidnostne situacije). Prav tako mora bolnišnica na obdobje 3 mesecev poročati o gibanju materialnih stroškov, zvišanju cen za vse artikle, ki so se v tekočem letu podražili za več kot 10% in zvišanju cen za vse artikle, ki v masi podražitev presegajo za 1%.

Glede realizacije delovnega programa je Svet bolnišnice vodstvo zadolžil, da spremlja realizacijo delovnega programa v primerjavi z načrtovanimi obsegi programov kot so v Finančnem načrtu SB Slovenj Gradec. Prav tako mora vodstvo pripraviti poročilo o storilnostih posameznega nosilca programa (zdravnika). Na področju čakalnih dob člani Sveta zahtevajo pripravo Programa odprave zaostanka čakalnih dob.

Janez Lavre, direktor SB Slovenj Gradec: »V naslednjih dneh nas čaka kar nekaj izzivov, da pripravimo vse potrebno za spremljanje storilnosti dela zdravnikov, skladno s sprejetim sklepom v Aneksu 1 k Splošnemu dogovoru 2022 in Sveta zavoda. Metodologija s strani sistema namreč še ni pripravljena. Zavzemamo se, da bomo pripravili vse tako, da bodo predstojniki čim manj obremenjeni z administrativnimi deli.«

Primož Stošicki, predsednik Sveta zavoda SB Slovenj Gradec: »Veselim se sodelovanja z vodstvom zavoda. Svet zavoda bo tudi v nekoliko spremenjeni sestavi podpiral razvoj bolnišnice ter stremel k učinkovitemu poslovanju in skrajševanju čakalnih dob. Tudi v bodoče bomo osredotočeni na kakovostno oskrbo bolnikov, hkrati pa moramo poskrbeti, da bo poslovanje bolnišnice, kljub cenovnim pritiskom in splošni draginji, učinkovito in uspešno, zato bomo dodatne aktivnosti usmerili prav v zagotovitev uravnoteženega poslovanja zavoda.«

 Naslednja seja bo 23. avgusta 2022.

Besedilo: Helena Slemenik, SB Slovenj Gradec

Dogodki

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.