Search
Close this search box.

Ne zamudita roka za vpis otrok v VVZ Slovenj Gradec

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2023/2024. Novih vlog pred začetkom rednega vpisa ne sprejemajo.

Vpis v vrtec bo potekal v ponedeljek, 6. marca 2023 v enoti Mislinja – Sončni škrat, med 8. in 15. uro. V enoti Maistrova – Škratica Mica pa bo vpis potekal od ponedeljka, 6. marca 2023 do srede, 15. marca 2023..

Vpis na upravi enot vrtca, Maistrova 2a, bo možen vsak dan med 8.00 in 15.00 uro, v četrtek pa 9. 3. 2023, med 8.00 in 17.00 uro v svetovalni službi.

Izpolnjeno vlogo s prilogami lahko pošljete tudi: po pošti na naslov: VVZ Slovenj Gradec, Maistrova ulica 2a, 2380 Slovenj Gradec ali skenirano po elektronski pošti na naslov: repnik@guest.arnes.si ali vrtec.slov-gradec@guest.arnes.si.

Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote:

 • Maistrova – Škratica Mica: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Sele: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Celjska – Mali Škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let,
 • Legen – Gozdni škrat: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Pameče – Škrat Radovednež: vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let,
 • Podgorje – Škrat Bučko: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Šmartno – Leseni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Mislinja – Sončni škrat: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,
 • Dolič: vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let

Pogoji za sprejem v vrtec s 1.9.2023:

 • starost otroka najmanj 11 mesecev,
 • starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela,
 • zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, iz katerega je razvidno, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51.a člen ZNB)

Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo Komisija za sprejem otrok obravnavala le prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku.

Vlogo za vpis otroka v vrtec boste lahko dobili na spletni strani vrtca www.vrtec-sg.si od 1. 3. 2023 dalje ter v času rednega vpisa v enoti Mislinja – Sončni škrat in na upravi vrtca, enota Maistrova – Škratica Mica.

S seboj prinesite podatke o vašem otroku in podatke staršev (emšo številke, naslovi, e-naslove, telefonske številke na katere ste dosegljivi).

Starši, ki ste vložili vlogo za vpis otroka za šolsko leto 2022/2023 in vaš otrok še ni bil sprejet v vrtec, morate za novo šolsko leto 2023/2024 ponovno oddati vlogo za vpis otroka v vrtec.

Vir: VZZ Slovenj Gradec

Dogodki

Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec vabi k vpisu predšolskih otrok v vrtec za šolsko leto 2023/2024. Novih vlog pred začetkom rednega vpisa ne sprejemajo.