Narasle vode 2. junija po državi po grobih ocenah povzročile za osem milijonov evrov škode. V popis škode vključenih 32 občin

Neurja z naraslimi vodami, ki so 2. junija prizadela del Slovenije, so po zbranih grobih ocenah v 32 občinah povzročila za osem milijonov evrov škode. Ker bo po prvih zbirnih ocenah škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode. V teku je zbiranje vlog oškodovancev.

Kot je razvidno iz sklepa, ki ga je uprava za zaščito in reševanje izdala 10. junija, je uprava po neurjih s poplavami 2. junija pozvala prizadete občine, da si ogledajo in prijavijo prvo ocenjeno škodo.

“Škoda po poplavah z neurji je bila zabeležena v 32 občinah, ki so prijavile škodo v grobi oceni osem milijonov evrov,” piše v sklepu. Ta navaja še, da se ugotavljanje neposredne škode na stvareh začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oz. na infrastrukturi in vodotokih.

V popis škode je vključenih 32 občin. To so občine Sevnica, Bistrica ob Sotli, Celje, Dobrna, Kozje, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Kamnik, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dravograd, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. Sklep navaja tudi, da se neposredna ocena škode na vodotokih oceni tudi v občini Prebold.

Občine tako že zbirajo vloge oškodovancev. Kot je denimo razvidno s spletne strani Mestne občine Slovenj Gradec, so ustrezni obrazci za prijavo škode na voljo na spletni strani občine oz. v vložišču občinske uprave. Oškodovanci lahko izpolnjene obrazce oddajo v vložišču občinske uprave v času uradnih ur, in sicer od danes dalje do vključno petka, 24. junija do 12.00 ure. Ob tem na občini posebej poudarjajo, da se kot škoda na kmetijskih površinah upoštevajo plazovi, udori in nanosi zemljine.

Poleg tega škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih direkcija za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu jo ocenjuje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah pa direkcija za infrastrukturo. Za oceno škode je kot rok določen 15. julij letos, je še razvidno iz objavljenega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje.

Glede toče na kmetijskih površinah pa je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije prejšnji teden objavila, da se je s kmetijskim ministrstvom in agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja dogovorila za poenostavitev postopka uveljavljanja višje sile pri tistih kmetijah, ki jih je prizadela toča. Da bi pospešili celoten postopek, morajo kmetije čim prej oddati obrazec za javljanje višje sile, ki ga dobijo na spletni strani agencije za kmetijske trge.

Ker je bilo prizadeto širše območje Slovenije, tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil, saj bo kot dokazilo služil seznam prizadetih občin in katastrskih občin, to pa bodo dopolnili še s posnetki agencije za okolje, je med drugim navedla zbornica.