Search
Close this search box.

Največji delež hitro rastočih podjetij je v koroški regiji

Število hitro rastočih podjetij v Sloveniji se je v zadnjem petletnem obdobju povečalo. Bilo jih je 6930, potem ko jih je bilo v prejšnjem petletnem obdobju 1025 manj. Od vseh je 67 takšnih, ki visoko rast ohranjajo že od leta 2011. Kot kaže analiza Ajpesa, je največ hitro rastočih podjetij v dejavnosti trgovine.

Ajpes seznam hitro rastočih podjetij pripravlja vsako leto za minulo petletno obdobje, v tokratno analizo, ki se nanaša na obdobje med letoma 2016 in 2020, je bilo vključenih 119.453 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Med njimi je kriterije za hitro rastoče izpolnilo 6930 oz. 5,8 odstotka vseh gospodarskih subjektov. To je kar 17 odstotkov več kot v prejšnjem petletnem obdobju 2015-2019, ko jih je bilo 5905 oz. 4,9 odstotka. V obdobju 2016-2020 je število rastočih podjetij najvišje do sedaj, so poudarili pri Ajpesu.

Hitro rastoča podjetja so v obdobju 2016-2020 zaposlovala nekaj manj kot četrtino vseh delavcev v državi oz. 129.810 ter skupaj ustvarila 26,6 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje in 53,9 odstotka celotnega neto čistega dobička slovenskega gospodarstva. Glede na velikost se jih je nekaj več kot polovica uvrščala med mikro podjetja.

Največji delež hitro rastočih podjetij je v koroški regiji (7,6 odstotka vseh podjetij v regiji) sledita jugovzhodna regija (7,3 odstotka) in podravska regija (6,2 odstotka). Na spodnjem delu lestvice je obalno-kraška regija (4,2 odstotka).

Najpomembnejša po številu hitro rastočih podjetij je dejavnost trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, kjer je v opazovanem obdobju delovalo 1443 hitro rastočih podjetij (20,8 odstotka vseh). Po ustvarjenih čistih prihodkih od prodaje in številu zaposlenih pa je najpomembnejša predelovalna dejavnost, kjer je delovalo 1412 oz. 20,4 odstotka hitro rastočih podjetij.

Dogodki