Nadzorni svet farmacevtske družbe Lek imenoval novo upravo

S 1. oktobrom 2019 imenovana nova uprava za obdobje petih let.
FOTO: Lek.si
FOTO: Lek.si

Nadzorni svet Leka je na svoji seji konec septembra za obdobje petih let imenoval novo upravo družbe po predlogu Roberta Ljolja, predsednika uprave družbe in predsednika Novartisa v Sloveniji, ki je novo vlogo prevzel 1. septembra letos, so sporočili iz Leka.

Upravo farmacevtske družbe Lek bodo od 1. oktobra sestavljali: Ivan Ďurovcík, direktor Financ, Ksenija Butenko Černe, direktorica Pravnih zadev, prof. dr. Uroš Urleb, globalni vodja Tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisu in direktor Razvoja bioloških zdravil Mengeš, Raul Intriago Lombeida, globalni vodja Operativnih centrov Novartisovih Tehničnih dejavnosti, Andrej Pardo, vodja skupine držav v Sandozovi regiji Evropa, in Marjan Novak, delavski direktor.


Ivan 
Ďurovcík je član uprave za področje financ in Novartisovih poslovnih storitev

Ivan Ďurovčík prihaja iz Slovaške in je magister strojništva s slovaške tehnične univerze. Je tudi pooblaščeni revizor z licenco, pridobljeno v Združenem kraljestvu (FCCA). Ivan ima več kot 25-letne izkušnje na področju financ. Poklicno pot je začel kot finančni svetovalec v podjetjih Ernst & Young in Price Waterhouse, kjer je svetoval lokalnim in mednarodnim podjetjem o različnih vidikih investiranja na Češkem in Slovaškem.

Kariero je nadaljeval kot finančni direktor v podjetjih Honeywell in Johns Manville ter tam pridobil bogate izkušnje iz finančnega in poslovnega upravljanja. Sandozu se je pridružil leta 2009, in sicer kot finančni direktor Sandoza na Slovaškem. Leta 2014 se je preselil na Poljsko, kjer je bil štiri leta finančni direktor Sandoza in Novartisa na Poljskem. Septembra 2017 je postal finančni direktor za skupino vzhodnih držav CEEMEA, s sedežem v Nemčiji. Ivan Ďurovčík je bil s 1. januarjem 2019 imenovan zafinančnega direktorja Leka in člana Lekove uprave.

Ksenija Butenko Černe je članica uprave za področje pravnih zadev in skladnosti poslovanja

Ksenija Butenko Černe je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v aprilu 1987 svojo poslovno pot začela v Pravni pisarni Gradisa maja 1987. Leta 1991 se je zaposlila v podjetju Slikoplesk kot direktorica pravno-kadrovskega sektorja. Po opravljenem državnem pravosodnem izpitu v oktobru 1993 se je v začetku leta 1994 zaposlila v Leku d. d. Od prihoda v Lek deluje na pravnem področju, predvsem pri mednarodnogospodarskih, statusnih in regulatornih zadevah ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 kot izvršna direktorica vodi Pravne zadeve.

Potem ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana tudi pravna funkcija, je prevzela odgovornost za pravno podporo v Srednji in Vzhodni Evropi in bila na začetku leta 2005 tudi imenovana za regionalno vodjo pravnih zadev Sandoza za Srednjo in Vzhodno Evropo. To vlogo je opravljala do konca leta 2017, ko je bila imenovana za Sandozovo globalno vodjo pravnih zadev za distribucijo. Poleg tega Ksenija vodi pravne zadeve za vse Novartisove divizije v Sloveniji. 6. julija 2005 jo je nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d. d. Prevzela je odgovornost za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in zakonodajo EU ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz. Ksenija Butenko Černe je bila s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovana za direktorico Pravnih zadev in članico uprave Leka d. d.

Prof. dr. Uroš Urleb je član uprave za področje raziskav in razvoja 

Prof. dr. Uroš Urleb je po osnovni izobrazbi magister farmacije z doktoratom znanosti s področja organske kemije. Znanje je pridobival na francoski poslovni šoli INSEAD (strateški razvojni menedžment in mednarodni projektni menedžment, upravljanje sprememb), na Poslovni šoli Harvard v Združenih državah Amerike (strategija v farmaciji in biotehnologiji), udeležil pa se je tudi številnih Novartisovih treningov upravljanja, strategije, pogajanj in komuniciranja. Na svoji poklicni poti je zasedal številne strokovne in vodstvene položaje. Od 1991 do 1995 je bil prodekan na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, od 1998 do 2000 član upravnega odbora na Univerzi v Ljubljani. Od 1997 do 2000 je bil član komisije za zdravila na Ministrstvu za zdravje, od 1998 do 2002 član upravnega odbora Zavoda za farmacijo, od 1999 do 2001 pa predsednik Slovenskega farmacevtskega društva. Od leta 2001 do 2004 je bil ekspert v Evropski farmakopeji v Svetu Evrope, nato pa do leta 2018 član Komisije Evropske farmakopeje pri Svetu Evrope. Od leta 2018 je tudi član upravnega odbora Nacionalnega inštituta za biologijo. Njegova kariera v Leku se je začela leta 2000, ko je postal član uprave za razvoj in raziskave, leta 2002 pa izvršni direktor raziskav novih zdravil. Konec leta 2008 je postal glavni raziskovalni direktor globalnega razvoja izdelkov v družbi Sandoz v Holzkirchnu v Nemčiji. Preden se je pridružil Leku, je bil redni profesor na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Prof. dr. Uroš Urleb je od leta 2018 globalni vodja Tehničnega razvoja podobnih bioloških zdravil v Novartisovem Globalnem razvoju zdravil (Novartis GDD). Pred tem je podobno funkcijo imel že v Sandozu (2008–2012), nato pa še v Novartisovih Tehničnih dejavnostih (2016–2018). Od leta 2018 je tudi direktor Razvoja Bioloških zdravil Mengeš. Za svoje delo je leta 2012 prejel Sandozovo nagrado za odličnost (Sandoz Excellence Award). Objavil je več kot 100 znanstvenih publikacij, 5 znanstvenih monografij in ima tudi več kot 10 podeljenih patentov. Prof. dr. Uroš Urleb je s 1. oktobrom 2019 imenovan za člana uprave Leka d. d.

Raul Intriago Lombeida je član uprave za področje Novartisovih Tehničnih dejavnosti 

Raul Intriago Lombeida prihaja iz Ekvadorja. Diplomiral je iz poslovne administracije na Državni univerzi Augusta v ZDA, opravil magisterij s področja financ na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobil certifikat APICS CPIM. Raul je začel svojo kariero v Leku leta 2008, in sicer na področju financ kot kontrolor proizvodnega obrata v proizvodni enoti za peroralne farmacevtske oblike. Leta 2010 je prešel v Oskrbo, kjer je vodil načrtovanje, nabavo in logistiko za isto proizvodno enoto ter pomagal pri obvladovanju rasti, ki je bila predvsem posledica lansiranj novih izdelkov. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja Oskrbe za Slovenijo in v tej vlogi še naprej pomagal organizaciji ohranjati položaj enega vodilnih centrov oskrbe za Sandozovo mrežo.

Leta 2016 se je Raul pridružil globalni organizaciji Oskrbe za Novartisove Tehnične dejavnosti v Baslu, kjer je bil odgovoren za globalno oskrbovalno verigo proizvodne mreže aseptičnih izdelkov za Novartis. Odgovoren je bil za zanesljivo oskrbo desetih proizvodnih lokacij po svetu s pomembnimi izdelki iz Novartisovega portfelja inovativnih zdravil in generičnih izdelkov. Konec leta 2018 je sprejel še en izziv, in sicer vodenje Globalne strategije in preoblikovanje globalne Oskrbe. Tam je igral ključno vlogo pri implementiranju novega modela delovanja oskrbne verige po svetu, ki pokriva več kot 60 proizvodnih lokacij in več kot 150 držav. S 1. septembrom letos se je Raul vrnil v Ljubljano in bil imenovan za vodjo dveh globalnih operativnih centrov za Novartisove Tehnične dejavnosti, ki bosta zagotavljala globalne storitve za celotno Novartisovo proizvodno mrežo. Eden od teh centrov je v Sloveniji, drugi pa v Indiji. S 1. oktobrom 2019 je Raul imenovan za člana uprave Lek d. d.

Andrej Pardo je član uprave za komercialne dejavnosti 

Po študiju dentalne medicine na Univerzi v Ljubljani je poklicno pot začel leta 1992 v Leku kot strokovni sodelavec za zobozdravstvene izdelke. Po dveh letih je napredoval v vodjo Marketinga za zobozdravstvene izdelke in bil odgovoren za načrtovanje ter uresničevanje marketinških dejavnosti in izobraževalne programe za zobozdravnike v Sloveniji ter drugih državah nekdanje Jugoslavije. Konec leta 1996 je za štiri leta prevzel vodenje vseh Lekovih dejavnosti na Madžarskem, vključno s sklepanjem dogovorov o zunanjem licenciranju s ključnimi akterji na Madžarskem (Gedeon Richter in Teva). Z letom 2001 je postal regijski direktor in tako prevzel odgovornost tudi za poslovanje na Poljskem, Češkem in Slovaškem. To je v letu 2003 predstavljalo 16 odstotkov celotne Lekove prodaje.

Septembra 2003 je najprej postal namestnik direktorja Sandoza na Češkem, od leta 2004 do 2013 pa je kot direktor Sandoza na Češkem skrbel za celotno Sandozovo poslovanje v tej državi. Od leta 2010 je z združitvijo Sandoza na Češkem in Slovaškem prevzel tudi vodenje Slovaške. Januarja 2016 je postal vodja skupine držav Češka, Slovaška in Madžarska, kjer je skrbel za letno poslovanje v višini 180 milijonov ameriških dolarjev. Junija 2017 je razširil vodenje na novonastalo Osrednjo skupino držav, ki jo sestavljajo Češka, Slovaška, Madžarska, Jugovzhodna Evropa in baltske države. Skupaj predstavljajo 350 milijonov ameriških dolarjev letne prodaje in zaposlujejo približno 800 ljudi. Avgusta 2018 je bil imenovan za vodjo skupine držav v Sandozovi regiji Evropa, ki jo sestavlja 30 držav z 900 milijoni ameriških dolarjev prodaje in 2200 zaposlenimi. Andrej Pardo je s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovan za člana uprave Leka d. d.

Marjan Novak je delavski direktor in član uprave Leka 

Marjan Novak je leta 1990 diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in tri leta kasneje še magistriral na smeri poslovna politika in organizacija. Leta 1991 se je zaposlil v Leku, in sicer v marketingu in prodaji. Naslednje leto je postal vodja in komercialist izvoznega oddelka Države v razvoju, leta 1994 pa direktor predstavništva Leka v Bratislavi. Po vrnitvi v Slovenijo leta 1998 je prevzel funkcijo direktorja prodajnega oddelka Razvite države in Zahodna Evropa. Leta 1999 je postal pomočnik direktorja finančnega sektorja, decembra 2002 pa prokurist v družbi Bayer Pharma, d. o. o.

Po vrnitvi v Lek je do izvolitve za delavskega direktorja imel vlogo pomočnika direktorja poslovnega planiranja in analiz. V letih od 2004 do 2009 ter od maja 2014 je bil član Lekove uprave in delavski direktor. V obdobju od 2009 do maja 2014 je bil vodja projektov v vodstvu družbe. Marjan Novak je s 1. oktobrom 2019 ponovno imenovan za člana Lekove uprave in delavskega direktorja. Je pooblaščenec za usklajevanje poklica in družine v družbi Lek.

Besedilo: Družba Lek

Dogodki

Kaj bomo danes jedli?

Več iz istega kraja

Več iz iste kategorije

Ostani na tekočem

Prijavi se na naše e-novice

Prejmite dnevno sveže ter pomembnejše novice v vaš e-poštni predal.