Na Uršlji gori bodo čistili lesno zarast, obiskovalce pozivajo k previdnosti. Poti bodo delno zaprte

V okviru posebnega naravovarstvenega projekta bo na ovršju Uršlje gore predvidoma med 12. in 16. julijem potekalo čiščenje lesne zarasti. V tem času, pa tudi v času izvajanja paše, ki bo sledila in bo potekala še v avgustu, Zavod RS za varstvo narave vse obiskovalce prosi za strpnost in previdnost, lastniki psov pa, naj imajo te na povodcih.

Čiščenje lesne zarasti v okviru projekta BANAP (Balance for Nature and People oz. Ravnovesje za naravo in ljudi) je del naravovarstvenih ukrepov, ki bodo pomembno prispevali k ohranitvi biotske raznovrstnosti evropsko pomembnih alpinskih travišč in ohranitvi življenjskega prostora ogroženih vrst ptic na tem območju, so sporočili z Zavoda RS za varstvo narave, ki je eden od partnerjev tega slovensko-avstrijskega projekta.

Zavod vse obiskovalce Uršlje gore prosi za strpnost in previdnost v času čistilnih del od 12. do 16. julija ter nato tudi za razumevanje v času izvajanja paše, ki bo potekala dva tedna v juliju in dva tedna v avgustu, saj je ta ključna za zagotavljanje trajnosti alpinskih travišč na Uršlji gori. Pri tem lastnike psov posebej opozarjajo, da pse vodijo na povodcih in tako ranljivim živalskim vrstam ter ovčji čredi omogočijo, da opravljajo svoje naravovarstveno poslanstvo.

V času aktivnosti bodo poti delno zaprte, prehod pa bo možem ob upoštevanju opozorilnih tabel, so še navedli na mariborski območni enoti zavoda.

Z opustitvijo rabe travnikov in pašnikov se je v zadnjih 30 letih ovršje Pece in Uršlje gore precej zaraslo, s tem pa se siromaši tudi biotska raznovrstnost območja. Zato je ena od aktivnosti projekta BANAP čiščenje območij na obeh gorah in vzpostavitev rabe alpinskih travnikov s pašnim načrtom. Na Peci bodo dela predvidoma izvajali konec poletja.

Vodilni partner projekta je avstrijski Biosferni park Nockberge, partnerji pa so poleg zavoda za varstvo narave še Občina Črna na Koroškem, Združenje za varstvo narave avstrijske dežele Štajerske in družba Regionalmanagement Burgenland.

Cilj projekta sta skupno čezmejno ohranjanje biotske pestrosti travišč in priprava skupnega akcijskega načrta za ohranjanje biotske pestrosti. Hkrati partnerji razvijajo tudi novo ponudbo na področju naravovarstvene vzgoje, izobraževanja in osveščanja ter nove tržne možnosti.

Projekt BANAP je v celoti vreden dobrih 670.000 evrov, od tega je vrednost aktivnosti pod okriljem zavoda za varstvo narave ocenjena na 179.000 evrov. Vir sredstev je program čezmejnega sodelovanja Interreg, 15 odstotkov pa prispevajo partnerji projekta. Ti so začeli projekt izvajati avgusta 2019, trajal pa bo do konca julija 2022.