Na Ravnah že kmalu tudi Center starejših KO–RA (VIDEO in FOTO)

V Kulturnem centru na Ravnah na Koroškem je v mesecu decembru potekala novinarska konferenca, kjer so predstavili načrtovan center skupnostnih storitev KO-RA oz. dom za oskrbo starejših v regiji. Na lokaciji dvorca Javornik bodo na Ravnah na Koroškem zgradili moderno medgeneracijsko središče.

Na novinarski konferenci so spregovorili direktor Koroškega doma starostnikov Črneče Srečko Mlačnik, župan Občine Ravne na Koroškem dr. Tomaž Rožen, arhitektka Maruša Zorec in muzejska svetnica in vodja arheoloških izkopavanj Saša Djura Jelenko.

VIDEO: Koroški center skupnostnih storitev »KO–RA« Ravne na Koroškem

Na območju Javornika na Ravnah se je oktobra začela gradnja prve faze Centra starejših KO-RA, v okviru katere bodo po načrtih do septembra prihodnje leto zgradili stavbo za začasne namestitve in dnevno varstvo za okoli 30 do 35 uporabnikov. Gre za prvi tovrstni center skupnostnih storitev v Sloveniji, ki naj bi bil vzorčni primer, kako naj bi bila v prihodnosti organizirana skrb za starejše.

Nosilec naložbe je Koroški dom starostnikov iz Črneč, ki je za prvo fazo naložbe na razpisu ministrstva za delo prejel 1,4 milijona evrov. Izkazalo se je, da to ne zadostuje tudi za potrebno statično sanacijo več let propadajočega dvorca Javornik in njegovo ureditev, v njem so namreč predvideni skupni prostori in pisarne Centra starejših KO-RA.

Da bi naložbo lahko izvedli, je na pomoč priskočila ravenska občina, ki je že sicer za naložbo namenila zemljišče skupaj z dvorcem Javornik. Ta teden so namreč občinski svetniki podprli tudi predlog, da občina za statično sanacijo dvorca, ki je sicer že v državni lasti, iz proračuna za leto 2022 nameni 400.000 evrov.

Kot je na novembra nai novinarski konferenci povedal župan dr. Tomaž Rožen, je k odločitvi za dodatno finančno podporo projektu prispevala nedavno prejeta informacija, da je bil Koroški dom starostnikov delno uspešen tudi pri pridobivanju sredstev iz pobude React-EU za naložbo, ki bo v 2. fazi pripeljala tudi do izgradnje doma starejših na Javorniku z nekaj več kot 80 posteljami

Od predvidenih šestih milijonov evrov, za kolikor je dom starejših kandidiral v okviru React-EU, je po besedah župana prejel odobritev za 3,5 milijona evrov. Hkrati pristojni minister Janez Cigler Kralj po županovih besedah zagotavlja, da bo ministrstvo iz integralnega proračuna namenilo še 2,5 milijona evrov.

Arheološka ekipa iz Koroškega pokrajinskega muzeja pod vodstvom Saše Djura Jelenko in nadzorom ZVKDS, OE Maribor Mihele Kajzer pa je na Javorniku odkrila sledove več kot 6000 let stare poselitve. Raziskave potekajo ob gradbenih delih za nov Koroški medgeneracijski center. Med izkopavanji so v prazgodovinskih jamah in plasteh odkrili lončene in kamnite najdbe, ki po prvih analizah pripadajo bakrenodobni lasinjski kulturi (4300 do 3900 pr. Kr.).

Center KO-RA je sicer načrtovan kot sodoben večnamenski objekt za izvajanje dnevnih oblik varstva, začasnih namestitev za starejše, doma za starejše, varovanih stanovanj in pripadajočih prostorov. Investicijo se načrtuje tako, da vključuje v optimalni možni meri značilnosti gradnje, prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih narekuje potrjena uspešna praksa tako t.i. domov 5. generacije v drugih okoljih Evropske unije.

Prostorske rešitve vključujejo v maksimalni meri specifične potrebe starejših in invalidnih oseb, katerim je objekt namenjen v 70% ter njihovim svojcem in drugim osebam iz njihove osebne socialne mreže (ostalo so javne površine in notranji namenski prostori, tako za stanovalce kot za zunanje uporabnike).

Z novim konceptom in z novimi modeli strokovnega dela prinaša projekt lokalni skupnosti in upravičencem nove metode dela z drugačno kadrovsko strukturo in organizacijo dela, kot je značilna za domsko varstvo in dvigom kakovosti pomoči.

Projekt predstavlja tudi novost povezovanja večgeneracijskih aktivnosti ter medgeneracijskih oblik pomoči v stanovanjsko-gospodarskem kompleksu lokalne skupnosti ter vključuje sodobne koncepte varčne gradnje in sodobne ekološke koncepte (materiali gradnje, urbano vrtnarjenje, urbano čebelarjenje, širjenje zelenih površin).

Predvideni rezultati

Izgradnja Koroškega centra skupnostnih storitev KO-RA Ravne na Koroškem za:

  • Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 let (14 mest)
  • Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let (18 mest)

Investicija se načrtuje tako, da bo uporabnikom omogočil neinstitucionalno varstvo, oskrbo in zdravstvene storitve ter da jim bo ohranil večgeneracijsko socialno vključenost z njihovo osebno in širšo socialno mrežo lokalnega okolja. Načrtovani objekt predstavlja pridobitev v neposrednem lokalnem okolju iz vidika koristi možnih gospodarskih dejavnosti, možnosti novih delovnih mest, možnega večgeneracijskega sodelovanja in druženja.

FOTO: Spletna stran Občine Ravne na Koroškem

Vir: Občina Ravne na Koroškem, KDS Črneče, STA