Search
Close this search box.

Na Ravnah slovesno podpisali Zeleno zavezo slovenskega turizma (FOTO)

Občina Ravne na Koroškem je v lanskem letu strateško pristopila k izvajanju turizma po vseh novih smernicah, z izdelavo dokumenta, ki področje turizma opredeljuje na trajnostni, sodoben in vključujoč način.

Njihova skupna prizadevanja bo podčrtala vključitev v Zeleno shemo slovenskega turizma ob občinskem prazniku (12. aprilu), s slavnostnim podpisom Zelene zaveze slovenskega turizma.

Župan dr. Tomaž Rožen s podpisom občine oziroma turistične destinacije za Ravne na Koroškem potrjuje 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave na področju trajnostnega turizma in razvoja na sploh.

Naj bo to tudi priložnost za našo skupno zavezo, kot se je slovenski turizem zavezal k trajnostnemu razvoju in prizadevanju, za zmanjšanje negativnega vpliva na okolje in družbo ter za spodbujanje trajnostnega načina življenja in izvajanja zelene zaveze slovenskega turizma, na primer z/s:

  1. izbiro okolju prijaznih nastanitev, ki zagotavljajo okolju prijazne storitve;
  2. zmanjšanjem porabe energije (izklopimo naprave, ko jih ne uporabljamo, izbiramo energijsko učinkovite naprave in uporabljamo javni prevoz ali kolesarjenje namesto avtomobila);
  3. zmanjšanjem porabe pitne vode (s tuširanjem, zapiranjem pipe med umivanjem zob in ponovno uporabo brisač);
  4. ohranjanjem naravnega okolja (ločujmo smeti, pravilno odlagajmo odpadke, ne puščamo smeti v naravi, pobirajmo pasje iztrebke; skušajmo kupovati lokalno hrano in izdelke, ki ne povzročajo okoljske škode);
  5. podporo trajnostne odločitve, trajnostnega turizma, trajnostne mobilnosti,… in
  6. spodbujanjem ozaveščenosti in s spodbudo, ki jo lahko namenimo drug drugemu ter da delimo svoje izkušnje o trajnostnih praksah.

S temi preprostimi koraki lahko vsi prispevamo k izvajanju zelene zaveze slovenskega turizma in s tem pripomoremo k ohranjanju našega okolja ter podpori trajnostnega turizma.

Vir: Občina Ravne na Koroškem

Dogodki

Občina Ravne na Koroškem je v lanskem letu strateško pristopila k izvajanju turizma po vseh novih smernicah, z izdelavo dokumenta, ki področje turizma opredeljuje na trajnostni, sodoben in vključujoč način.